DE PUNT/VRIES – D66 is tegen het plan van de Provincie Drenthe om een transferium aan te leggen ter hoogte van De Punt. D66 ziet liever dat de parkeerplaats gerealiseerd wordt bij de Bloemenveiling in Eelde. De provincie Drenthe is samen met de gemeente Tynaarlo nog bezig in een onderzoeksfase. Provincie vindt De Punt een interessante locatie voor een vervoerknooppunt. Hier komen bus, spoor, twee snelwegen en een waterverbinding (Noord-Willemskanaal) samen. Tijdens een eerste bijeenkomst op 12 januari in Eelde is het proces toegelicht aan een aantal belanghebbenden,die hechten aan ‘mobiliteitsmanagement’, het reizen op de een of andere manier mogelijk maken. Door een sterk toenemende verkeersdruk is dit vooral in de kop van Drenthe en in de stad Groningen van groot belang. De D66-fractie in de gemeente Tynaarlo is een groot voorstander van een dergelijk transferium, maar is, net als diverse milieuorganisaties, tegen het parkeren van tweehonderd auto’s in een zeer kwetsbaar natuurgebied. D66 stelt een alternatieve locatie voor in de Punt, rondom het Industrieterrein Bloemenveiling. Op deze manier kan een transferium een al bestaand industriegebied nieuw leven ingeblazen worden en de rol van Groningen Airport Eelde versterken. D66 wijst ook op de plek waar de N34 en de A28 samenkomen.  Door vlotte aansluiting op het openbaar vervoer is men snel op de eindbestemming. Op de alternatieve locatie is er meer ruimte voor uitbreiding; wel tien keer zo groot. Waar het transferium daadwerkelijk gebouwd wordt staat nog niet vast.