TYNAARLO – D66 Tynaarlo is een van de initiatiefnemers van huidige nieuwbouwplannen in Vries. Na het oorspronkelijke plan, genaamd Diepsloot, is het volgens de D66 fractie nu tijd om door te pakken. Door gebruik te maken van de bestaande plannen, onderzoeken en de nieuwe mogelijkheden die de Crisis- en Herstelwet biedt kunnen de normale termijnen aanzienlijk worden verkort. Deze versnelling is mogelijk door de verschillende (vergunnings)procedures, inclusief inspraakmogelijkheid, samen te voegen en te verkorten. Deze manier van werken ligt dan ook helemaal in lijn met de nog in te voeren omgevingswet en is speciaal bedoelt om duurzame en innovatieve woningbouwprojecten van de grond te krijgen. Minister Ollongren (D66) denkt hiermee landelijk 10.000 woningen te kunnen realiseren.

Recent onderzoek door Companen heeft aangegeven dat er voldoende vraag is naar woningen in Vries en dat een aanzienlijk gedeelte van de vraag komt van voormalige Vriezenaren die weer teruggaan naar het eigen dorp. “Dit is een groep jongeren die een speciale band hebben met Vries en willen dus ook wel even wachten op een woning maar hun geduld raakt op”, aldus Alma Lukkien woordvoerder van deze groep jongeren.

In een reactie op eerdere vragen van D66 over dit onderwerp heeft het college te kennen gegeven dat zij de voorkeur geeft aan een uitgebreid participatieproces in plaats van de aangepaste procedure onder de Crisis- en Herstelwet. De D66 fractie is in tegensteling tot het college van mening dat deze twee zaken niet tegenstrijdig zijn maar juist een aanvulling op elkaar kunnen zijn. “Door een oprecht gesprek met alle betrokken te voeren waarbij aandacht is voor ieders zijn zorgen, kennis en ideeën heb je alle bouwstenen in huis om snel een goed en breed gedragen plan op te stellen zonder dat betrokkenen hun stem en rechten verliezen”, aldus D66 raadslid Herman van Os.

Om gebruik te maken van deze aangepaste procedure onder de Crisis en Herstelwet moet een project aangemeld worden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met de ingediende motie wordt het college opgeroepen om het woningbouwproject Vries-Zuid voor de Crisis- en Herstelwet aan te melden, zodat gebruik kan worden gemaakt van de kansen die deze wet beidt. Haast is echter geboden, projecten moeten voor 1 maart aangemeld zijn.