REGIO – Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal lopende WW-uitkeringen in Drenthe eind juni 2013 uitkomt op 11.838. Een jaar eerder waren dat er 8.900. Het aantal WW-uitkeringen is de afgelopen twaalf maanden gestegen met 33,0 procent. De afgelopen maand kent een daling met 1,5 procent.

Het aantal WW-uitkeringen komt in Nederland eind juni uit op 381.555. Een jaar eerder waren dat er 290.615. Het aantal WW-uitkeringen in Nederland is daarmee op jaarbasis met 31,3 procent gestegen. In de afgelopen maand is het aantal WW-uitkeringen landelijk met 1,0 procent gestegen.

Het aantal uitkeringen in Drenthe is in het afgelopen jaar met 33,0 procent gestegen. Ten opzichte van de vorige maand is er in de provincie Drenthe sprake van een daling met 1,5 procent. In de provincie Friesland steeg het aantal WW-uitkeringen het afgelopen jaar met 29,7 procent tot 16.785. Ten opzichte van de vorige maand is het aantal WW-uitkeringen daar gedaald met 0,8 procent. De provincie Groningen komt uit op 13.319 WW-uitkeringen; 24,6 procent hoger dan vorig jaar. In Groningen was er de afgelopen maand sprake van een daling met 1,5 procent.