TYNAARLO – Het is een tijdje stil geweest rond woningbouwproject De Bronnen in Vries. Het wachten was op een gemeente-brede woonvisie, waaruit de woonbehoefte in de verschillende delen van de gemeente duidelijk zou worden. Die woonvisie is nu klaar. Het resultaat wordt op 24 april aan de gemeenteraad gepresenteerd. De woonvisie heeft consequenties voor De Bronnen. Het college van B&W wil de gemeenteraad daarover bijpraten in een informatiebijeenkomst op 15 mei. In grote lijnen komt het erop neer dat het aantal te bouwen woningen naar beneden wordt bijgesteld: Het was de bedoeling om tot 2025 550 woningen te bouwen. Dat aantal is bijgesteld tot 300. Als het aan het college ligt, blijft de mogelijkheid open om na 2025 de overige huizen tot een aantal van 550 alsnog te bouwen. De daarvoor benodigde gronden zijn al in bezit van de gemeente. In een brief heeft het college de gemeenteraad er nu alvast van op de hoogte gesteld dat in de jaarrekening over 2011 een bedrag van 4 miljoen euro wordt gereserveerd om eventuele verliezen in De Bronnen op te vangen. Op 22 mei neemt de gemeenteraad een besluit, zowel over De Bronnen als over de jaarrekening 2011.