ZUIDLAREN – Rotaryclub Zuidlaren-Anloo organiseert haar jaarlijkse lezingencyclus dit keer rond het thema “inspiratie”. Wat beweegt mensen, wat geeft mensen energie en met name wat houdt onze inleiders bezig? Als eerste in de reeks komt dinsdag 17 januari dr. Mladen Popović, directeur van het Qumran Instituut van de faculteit Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen een inleiding houden over de Dode Zee-rollen. De Dode Zee-rollen omvatten een collectie handschriften van meer dan 900 documenten, inclusief ruim 200 handschriften van de Hebreeuwse Bijbel (het Oude Testament). Ze werden ontdekt tussen 1947 en 1956 in elf grotten in de buurt van de nederzetting van Qumran, een plaats aan de noordwestkust van de Dode Zee. De handschriften zijn geschreven in de Hebreeuwse, Aramese en Griekse taal. Ze dateren uit de periode van circa 250 vóór Christus tot circa 50 na Christus. Waarschijnlijk zijn ze rond 68 na Christus verstopt in de grotten. Deze handschriften zijn erg belangrijk, omdat ze één van de weinige geschreven bronnen zijn betreffende de joodse cultuur van ruim 2000 jaar geleden. Ze werpen een nieuw licht op de politieke en religieuze context van die dagen. De Dode Zee-rollen hebben de kennis van het vroege jodendom enorm verrijkt. Ze bieden een direct inzicht in de teksten die voorhanden waren en welke zaken van belang geacht werden. Ze laten niet alleen zien wat een wellicht kleine joodse gemeenschap als die in Qumran dacht, maar geven ook inzicht in aspecten van het jodendom in bredere zin. De Bijbelse manuscripten zijn van groot belang voor het onderzoek naar de tekstoverlevering van het Oude Testament. Vóór de vondst van de Dode Zee-rollen dateerden de oudst bekende handschriften van de Hebreeuwse Bijbel of het Oude Testament uit de Middeleeuwen. Met de vondst van de Dode Zee-rollen konden wetenschappers een sprong van ruim 1000 jaar terug maken in de geschiedenis. Het blijkt dat de beschikbare handschriften uit de 10e en 11e eeuw voor het merendeel vrij nauwkeurig aansluiten bij de Bijbelse handschriften die in Qumran zijn gevonden. Ook bieden deze manuscripten een beeld van het tot dan toe vrijwel onbekende intertestamentaire tijdvak. Dr. Popović zal een algemene inleiding geven op de achtergrond van de vondst, de teksten, de archeologie van de nederzetting en de betekenis van de Dode Zeerollen. Daarbij zullen ook individuele teksten aan bod komen die het brede scala aan vroeg-Joodse literatuur bestrijken. Mede op initiatief van dr. Popović zullen de Dode Zeerollen in 2013 voor een deel worden geëxposeerd in het Drents Museum. De lezing vindt plaats in het Brinkhotel in Zuidlaren, begint om 20.00 uur en is voor iedereen vrij toegankelijk.