ZUIDLAREN -  Historische Vereniging Zuidlaren organiseert op woensdag 26 februari  haar vijfde bijeenkomst van het seizoen 2014 – 2015. Het programma staat deze keer in het teken van de infanterie in Groningen en Drenthe. De Adolf van Nassaukazerne maakt onderdeel uit van deze infanterie. Deze kazerne is  jarenlang een belangrijk beeld bepalend object geweest in Zuidlaren. Gestart op 1 maart 1939 en vervolgens op 16 april 1992, gesloten  na een periode van 53 jaar. Nadien heeft het complex nog enige tijd als tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers gediend en vervolgens als tijdelijk AZC. Daarna is het gebied bebouwd met diverse soorten woningen, waarbij het oorspronkelijk hoofdgebouw en dus het beeld van de kazerne in stand is gehouden en thans onderdak biedt aan verschillende bedrijven. De spreker zal ondermeer ingaan op dit stukje geschiedenis van Zuidlaren. De bijeenkomst waarin bovengenoemd onderwerp centraal staat wordt, zoals gebruikelijk, gehouden in het Multifunctioneel centrum De Ludinge en de aanvang is om 20.00 uur.