REGIO – De Natuur en Milieufederatie Drenthe en Groei & Bloei afdeling Beilen hebben vijf tuinen genomineerd voor de wedstrijd Mijn Tuin Zoemt. Deze tuinen dingen mee naar de titel ‘Meest bij-vriendelijke tuin van Drenthe’. Een van de genomineerden is De Groeninge Hof in Zuidlaren.  De winnaar wint een ‘blije bij pakket’ ter waarde van 250 euro. De tuinwedstrijd is een onderdeel van de campagne Heel Drenthe Zoemt. Het gaat slecht met de wilde bijen in Drenthe. Oorzaken zijn onder andere het gebrek aan voedsel (nectar en stuifmeel uit bloemen), het gebrek aan nestgelegenheid en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Inwoners van Drenthe kunnen de wilde bij helpen met een bij-vriendelijk tuin. Ook de honingbij, vlinders en andere insecten profiteren hiervan. In totaal hebben 31 inwoners van Drenthe hun tuin aangemeld via  www.mijntuinzoemt.nl. Deze tuinen zijn beoordeeld op de aanwezigheid van planten die nectar en stuifmeel leveren, de aanwezigheid van nestgelegenheid en de vraag of er gif in de tuin wordt gebruikt. Op basis hiervan hebben de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Groei & Bloei afdeling Beilen nu vijf tuinen genomineerd. In september kiest een onafhankelijke en deskundige jury de winnaar.