DE GROEVE – Op initiatief van Harry Mink uit De Groeve is de laatste maanden getracht een AED in het dorp te plaatsen. Onder het motto “een AED daar red je levens mee!” benaderde hij diverse dorpsgenoten. Menigeen werd enthousiast en sloot zich daarbij aan. Uiteindelijk resulteerde dat in totaal dertig vrijwilligers die allen bereid zijn om bij nacht en ontij hulp te bieden. Ook de gemeente Tynaarlo stond hier positief tegenover en stelde een AED ter beschikking. Direct na de jaarwisseling werd deze opgehangen aan de gevel van Bruin Café de Buurman. De eigenaar, Bert Vos, had zich ook aangemeld en aangezien het Café vrij centraal in de Groeve staat bleek dit een uitstekende openbare plek voor de AED. Een deel van de vrijwilligers heeft maandagavond in dorpshuis Klein Kruierij de benodigde training gevolgd. Deze training werd georganiseerd door HOC Zuidlaren die een deel van de opleidingskosten voor haar rekening nam. Op een drietal reanimatiepoppen zijn zo’n 19 dorpsgenoten geschoold in het geven van hartmassage en de bediening van de AED. Binnenkort zullen zij hun certificaten ontvangen en dan kan met recht gesteld worden dat het weer een stuk veiliger wonen is in De Groeve!2 De vrijwilligers met AED als inzet