Schoolreunie YdeZeventigers houden reünie in voormalig schoolgebouw Yde de Punt

YDE-DE PUNT – In het oude schoolgebouw Yders Hoes werd afgelopen zaterdag een reünie gehouden van klasgenoten uit de periode 1951-1957. Het was een daverend succes. “Het is leuk om terug te kijken”, vertelt Jannie Euving, die het samen organiseerde met Willie van Steenwijk. Bijzonderheid: allen hebben de respectabele leeftijd van 70 jaar.

“We hebben wel eens een reünie van de hele school gehad, alleen een klas, dat is nooit eerder gedaan. We hebben eerst brieven verstuurd omdat we de mailadressen niet kenden. Nou, we kregen direct antwoord per mail. We hebben zes jaar bij elkaar in de klas gezeten”, zegt Euving, die tegenwoordig in Oudehaske woont. “De herkenning was er meteen. Het bijzondere en ook de aanleiding was dat we allemaal zeventig jaar of ouder zijn. We zijn allen- de klas bestond uit twintig leerlingen- door het leven gevormd. Wat het dorp betreft, de Duinstraat ziet er nog net zo uit, maar daar hebben we het niet zoveel over gehad. We hebben vooral druk om elkaar gemaakt. Iedereen vertelde van zijn of haar leven. Nou, iedereen is getrouwd. Van alle klasgenoten kon een vrouw niet komen, vanwege ziekenhuis. De meeste oud-klasgenoten zijn met pensioen. Eén persoon heeft werk aangeboden gekregen als accountant. En Tienco de Jager is koninklijk onderscheiden. Al met al hebben we zeer geanimeerd zitten praten. Het was heel enerverend. De groep vroeg wanneer er weer een reünie zal worden gehouden. Nou, er komt zeker een vervolg. Vanuit het dorp kwamen vragen van oud-leerlingen uit een hogere en lagere klas om zich bij ons aan te sluiten. Wanneer ze iets willen organiseren moeten ze zelf aan de gang.”