Vrouwen van Nu Vries

VRIES – “Niet alleen voor de Vrouwen van Nu Vries geldt sinds de oprichting in het jaar 1929 een missie, maar voor alle Vrouwen van Nu afdelingen tot op nationaal niveau geldt diezelfde missie. Een missie die na bijna 85 jaar nog steeds actueel is: “Met de kracht van vrouwen de leefomgeving versterken”. Vrouwen van Nu leden zetten zich op diverse terreinen in voor een leefbare samenleving of doen iets anders dat waardering oproept.”

“Ter gelegenheid van de 100ste viering van Internationale Vrouwendag in Nederland in 2012 zijn deze kleine en grote successen, lokale, provinciale, landelijke en internationale activiteiten eens op een rij gezet. Die lijst met wapenfeiten is slechts een greep uit de veelheid van acties, activiteiten, publicaties, vertegenwoordigingen en prijzen van de vereniging. Een paar van die wapenfeiten: In 1947 ontvangen de fractievoorzitters in de Tweede Kamer een brief waarin de zorg wordt uitgesproken over de vlucht van onderwijzers naar de stad en waardoor vele kinderen op het platteland geregeld van onderwijs verstoken blijven. In de jaren ’50 richt de vereniging adviesbureaus voor woninginrichting op. Later worden leden actief in Vrouwen Advies Commissies voor de woningbouw. In de jaren ‘60 verschijnt er in het ledenblad een reeks artikelen over “Het seksuele probleem in het leven van de mens”. Rond 1970 brengen leden uit Drenthe lege glazen flessen mee naar een provinciale bijeenkomst en deponeren ze bij een verzamelpunt. Dit is het begin van de landelijke invoering van glascontainers. De afdelingen uit de gemeente Vries voeren actie voor het behoud van het politiebureau in Vries en het bureau is nog steeds in Vries. Zuid Drentse afdelingen dienen in december 1999 een verzoek in voor zachter water en in 2006 komt er een nieuw waterstation. De afdeling Assen verzamelt handtekeningen om de bezoektijden van het Wilhelmina ziekenhuis te verruimen en het resultaat is dat het bezoekuur ’s middags weer terugkomt. De afdeling Dalen krijgt het voor elkaar dat er reflecterende huisnummers in het buitengebied worden geplaatst. De directeur Vrouwen van Nu, wordt door de minister van Buitenlandse Zaken benoemd tot vrouwenvertegenwoordiger naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2012. Leden van Vrouwen van Nu doen ervaring op met bestuurswerk en stromen door naar o.a. de gemeenteraad, naar het college van Burgemeester en Wethouders, de Provinciale Staten of de Tweede Kamer. Vrouwen van Nu zijn actief in waterschapsbesturen, in besturen van maatschappelijke organisaties, consumentenorganisaties, vrouwenadviescommissies en schoolbesturen. Vrouwen van Nu praten mee en leveren een bijdrage aan de sociale samenhang binnen onze maatschappij. En dat doen ze al bijna 85 jaar lang.”