REGIO – Tijdens een goed bezochte ledenvergadering kon voorzitter Meindert Brust meedelen dat uitvaartvereniging De Laatste Eer Assen een in alle opzichten gezonde vereniging is. Het ledental is stabiel en de eigen Uitvaartverzorging Midden-Drenthe wordt steeds vaker gevraagd om ook voor niet-leden uitvaarten te verzorgen. De vereniging voldoet aan alle eisen van toezichthouder De Nederlandsche Bank. Voorzitter Brust: ’De Laatste Eer Assen kan terugzien op een uitstekend jaar’.

Vorig jaar stapte het voltallige bestuur van De Laatste Eer op toen bleek dat de leden er niets voor voelden om de zelfstandigheid van de vereniging op te geven en samenwerking met andere organisaties te gaan zoeken. De leden stelden de zelfstandigheid van De Laatste Eer in de toekomst voorop.

In juli 2012 werd een nieuw bestuur gekozen dat meteen flink aan de bak moest om aan alle eisen van De Nederlandsche Bank te voldoen. Deze vraagt als toezichthouder steeds meer van de organisatie van uitvaartverenigingen. Belangrijk ijkpunt in deze economisch zware tijden is de solvabiliteit van een vereniging. Ze moet voldoende middelen achter de hand hebben om in de toekomst aan haar verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Uit de gepresenteerde cijfers bleek dat De Laatste Eer zich hierover geen zorgen hoeft te maken. Wel waarschuwde voorzitter Meindert Brust de leden voor de gevolgen van de nieuwe Europese Solvency-richtlijn. Deze zal waarschijnlijk vanaf 2016 voor een verdere aanscherping van de regels voor het verzekeringswezen zorgen. Van kleine organisaties als De Laatste Eer zal dit de nodige extra inspanningen vragen.

Het ledental van De Laatste Eer is de afgelopen jaren nagenoeg onveranderd gebleven. Begin dit jaar waren er zo’n 11.300 leden. De resultaten van Uitvaartverzorging Midden-Drenthe zijn uitstekend. In 2012 werden er 134 uitvaarten verzorgd waarvan twintig voor niet-leden. Op dit moment verzorgt Uitvaartverzorging Midden-Drenthe 20 procent van de uitvaarten in de gemeente Assen. Brust zegt over deze ontwikkeling: ‘We merken steeds vaker dat door de schaalvergroting in de uitvaartwereld steeds meer mensen behoefte hebben aan de persoonlijke aanpak van organisaties als die van ons. Persoonlijk contact en betrokkenheid vinden mensen steeds belangrijker.’ Voorzitter Brust kondigde aan dat De Laatste Eer dit jaar gaat werken aan nog meer maatwerk in haar verzekeringen.