Van toen naar nu

Van toen naar nu

Aardappelrooien Honderd jaar geleden zagen we overal in Drenthe de driewielige ‘blauwe wipkar’. In Drenthe noemde men dat de ‘wupkarre’ Deze kar werd gebruikt voor mest- en aardappelen vervoer. Vaak gemaakt door de plaatselijke stel- en of wagenmaker. Met veel...

Lees meer