Vrouwen van Nu Vries   

VRIES – Vorige week  schreven we over de steeds groter wordende afvalberg en wat je er tegen kunt  ondernemen. Deze keer over soep, linke soep. In onze oceanen en zeeën drijft steeds meer plastic afval. Door verwering, zonlicht en golfslag valt dit plastic uit elkaar in kleine stukjes.
Dit leidt tot ernstige verontreiniging. De oceanen beslaan 72% van de oppervlakte van de aarde en zijn onze voornaamste zuurstofleveranciers. Voor meer dan de helft van de wereldbevolking is de oceaan de voornaamste voedselbron. Maar het “sneeuwt” plastic in de oceanen. Onderzoekers die op verschillende plaatsen in de wereld de oceaanbodem onderzochten op de hoeveelheid microplastics, veronderstellen een soort permanente sneeuwbui van microplastics. Sommige plastics zinken, weer andere drijven.
Die drijvende plastics vallen uiteen tot kleine stukjes en zinken uiteindelijk, bijvoorbeeld omdat organismen zich er aan hechten waardoor ze zwaarder worden. Die kleine stukjes plastic dwarrelen als minuscule sneeuwvlokken naar de zeebodem. Voor de Indische Oceaan schatten de onderzoekers de hoeveelheid microplastics op 4 miljard per vierkante kilometer zeebodem.
Die plastic vezels komen overeen met de plastics die gebruikt worden in oa kleding, verpakkingen en elektronica.  Op de zeebodem worden 10 tot de vierde macht (10.000) meer microplastics aangetroffen dan in het oppervlaktewater. Duitsland zette de plastic soep op de agenda van de laatste G7 top(USA, Canada, Groot-Brittannië, Japan, Frankrijk, Duitsland en Italië) met als doel landen aan te moedigen om plastic afval te reduceren. Met de slotverklaring van de recente G7-top lijkt een koerswijziging te zijn ingezet. Om de plastic soep te bestrijden moet internationaal worden samengewerkt en het probleem waar mogelijk bij de bron worden aangepakt.
De top presenteerde een Action Plan to Combat Marine Litter. Inmiddels heeft het milieubureau van de Verenigde Naties instemmend gereageerd op de verklaringen en voornemens van de wereldtop. Jacqueline Cramer is voorzitter van de Plastic Soup Foundation. Als Minister van VROM  heeft zij al in 2009 de plastic soep bespreekbaar gemaakt in de EU Milieuraad. Na haar aftreden in 2010 werd zij voorzitter van de  Plastic Soup Foundation. Een van de acties van
Plastic Soup Foundation is de campagne tegen plastic in cosmetica, die inmiddels gesteund wordt in 34 landen. Begin deze maand werd een tweede campagne gelanceerd, Trash Hunters, waarmee de jacht op zwerfafval is geopend, want:  de plastic soep begint namelijk op je eigen stoep.