VRIES - Redding zwembad PlonsVRIES – Zwembad PLONS van Koninklijke Visio De Brink in Vries is gered! Dit maakte de projectleider en directie van de instelling vorige week bekend. De 700.000 euro die nodig is voor een grondige renovatie van het meer dan veertig jaar oude zwembad is door de actie “Red zwembad PLONS!” bijeengebracht.

“Vele handen maken licht werk… Dit is bij de actie “Red zwembad PLONS!” letterlijk het geval geweest”, zegt Frits Colenbrander, projectleider. “Talloze mensen die het zwembad een warm hart toedragen, hebben zich het afgelopen jaar ingespannen om geld voor PLONS in te zamelen. Werkelijk hartverwarmend om te zien hoeveel initiatieven er zijn ontplooid om het zwembad te behouden. Daarnaast hebben diverse fondsen geld toegezegd en hebben bekende (oud)sporters zich als ambassadeurs ingezet. Echt fantastisch! Ik wil dan ook graag iedereen die aan het behoud van PLONS heeft meegewerkt hartelijk bedanken! Mede namens de Stichting Vrienden van Visio De Brink en de directie van Visio De Brink!”

Nu de benodigde zeven ton binnen is, liggen de renovatieplannen op tafel. Colenbrander hierover: “Deze zomer bereiden we de renovatie voor. Wij verwachten dat het zwembad op 1 oktober dicht gaat en dat we het zwembad begin februari op feestelijke wijze kunnen openen. Natuurlijk overbruggen we deze tijd door andere ontspannende activiteiten met onze cliënten te ondernemen.”

Het programma voor de feestelijke opening begin februari 2016 maakt Visio De Brink te zijner tijd bekend. Colenbrander zegt glunderend: “Ik kan er nog niet veel over zeggen, maar het wordt groot feest. We besteden dan natuurlijk ook uitgebreid aandacht aan de metamorfose van PLONS dankzij de vele acties, initiatieven en donaties. Hoewel ik ook de komende evenementen wil benoemen, want ook zij dragen nog bij aan de actie.”

Zondag 30 augustus: openluchtdienst op De Brink in Vries “Tussen kerk en kroeg”. Het thema is “Water” en de opbrengst van de collecte komt ten goede aan zwembad PLONS;

30 september: de “PLONS Doggie Dive” is een ludieke afsluiting van de actie “Red zwembad PLONS”. Baasjes kunnen met hun honden tegen vergoeding zwemmen.

Over beide acties volgt nadere informatie, onder meer via www.redzwembadplons.nl.