VRIES -  Het bestuur van de Historische Vereniging “ Oud Vries “ en het organisatiecomité van  De Toren Sprek wil iedereen die medewerking heeft verleend aan dit evenement hartelijk bedanken. Het publiek heeft op vrijdag – en zaterdagavond vanaf de volle tribunes kunnen genieten, dat was zichtbaar en hoorbaar. De ongeveer 70 spelers van jong tot “ oud “ hebben voor onze dorpskerk een prachtig openluchtspel opgevoerd. Een spel waarin voor het publiek herinneringen “ boven water kwamen”,  momenten waarom erg gelachen kon worden en een moment van diepe ontroering, toen was het even stil. De Historische Vereniging “  Oud Vries “ heeft twee jaar geleden een gewaagd – en achteraf gezien goed besluit genomen om dit historisch openluchtspel  na  de opvoering in 1948 nu te herhalen. Van De Toren Sprek is een DVD gemaakt. De DVD kost € 10.– Indien men €10.–  of een veelvoud hiervan overmaakt op rekeningnummer NL 37 RABO 0366575872 van de Historische Vereniging ‘’ Oud Vries “ onder vermelding van uw NAAM  en  ADRES, wordt de bestelling na de zomervakantie bij u  bezorgd.