‘Sinds 7 juni 2022 ben ik de nieuwe fractievoorzitter van Leefbaar Tynaarlo. Tijdens de raadsvergadering die avond werd het coalitieakkoord besproken en werd het nieuwe college geïnstalleerd. Jurryt Vellinga werd toen namens Leefbaar Tynaarlo onze wethouder. Vanaf dat moment heb ik de voorzittershamer van hem overgenomen. Ik ben nu vijf jaar betrokken bij Leefbaar Tynaarlo. Ik voerde indertijd actie tegen de bouw van luxe villa’s op het terrein van School-Noord. Als actievoerders benaderden wij de lokale politiek en zo leerde ik Casper Kloos kennen. Door de steun die hij me bood, besloot ik wat terug te doen voor hem. Op de achtergrond verrichtte ik allerlei hand- en spandiensten voor hem, voornamelijk op het gebied van schrijven en redigeren. Het was Jurryt die mij nadrukkelijk uitnodigde om in de fractie te komen en mee te denken in de partij. Toen ik vanuit de fractie ontdekte hoe je als lokale politici invloed kon uitoefenen op hoe onze gemeente eruit kan zien en wat voor gemeente je kunt zijn, ben ik er helemaal voor gegaan. Van oorsprong zijn we een heel sociale partij. We willen dat iedereen erbij kan horen en dat iedereen er toe doet. Ook het groene karakter van onze gemeente willen we bewaren. We benaderen zaken vanuit de vraag ‘wat voor gemeente willen we zijn’. Ook duurzaamheid vind ik van het grootste belang. Voor nu en voor de toekomst. De partij past echt bij waar ik voor sta: daadkrachtig, no-nonsense, eerlijk en gericht op verbinding met de ander. Ik heb altijd fulltime gewerkt in het onderwijs. Ik was juf, directeur, algemeen directeur, sectordirecteur en interim-directeur in het primair, voortgezet en het beroepsonderwijs. Toen de coronapandemie begon, ben ik met oefenpensioen gegaan. Dat beviel zo goed dat ik mijn schooltas aan de wilgen heb gehangen. Het werk als raadslid en fractievoorzitter vraagt zeker 20 uur per week en ik doe het graag. Daarnaast ben ik de zeer trotse oma van vijf kleinkinderen: twee jongetjes in Zuidlaren en drie meisjes in Hengelo. Ik ben oppas-oma, ik heb een grote tuin en heb allerlei creatieve hobby’s.’