EELDE – Het was een grote klap toen Dignis vorig jaar bekendmaakte om Zorgcentrum De Wieken in Eelde te sluiten. Nadat een grote operatie in gang werd gezet en alle bewoners een nieuwe woonbestemming vonden, was het aan algemeen manager Alderine Mulder de taak om samen met P&O de medewerkers te herplaatsen.

“Een enorme schok was het zeker,” beschrijft Mulder de ontstane emoties. “Aan bewoners op hoge leeftijd meedelen dat ze moeten verhuizen is absoluut niet leuk. Daarbij komt kijken dat De Wieken een begrip is in Eelde. Dit besluit moest echter genomen worden. We hadden een capaciteit voor 80 bewoners, maar kenden in de praktijk een maximale bezetting van 50 bewoners. Tel daarbij op dat het gebouw sterk verouderd is en de keuze is voor een deel verklaard. Al beseffen we zeker dat het een grote impact had en heeft voor de verhuisde bewoners.”

Uiteindelijk kan Alderine Mulder terugkijken op een intensief jaar wat goed is verlopen. “Het herplaatsen van de bewoners van het verpleeghuis naar andere vestigingen of eventueel een andere zorgaanbieder is veel sneller gegaan dan verwacht. We hebben in die periode veel gesprekken gevoerd en geïnventariseerd waar de mensen konden gaan wonen. Ook alle medewerkers zijn herplaatst. Er lag een goed sociaal plan en zowel binnen als buiten Dignis hebben deze werknemers hun plek gevonden. Wat dat betreft heeft Dignis zich laten zien als een goede werkgever, vind ik. Ondanks alles waren de bewoners het meest belangrijk in dit proces. Dat vonden de medewerkers overigens ook en het is echt prijzenswaardig dat zij altijd het belang van de bewoners voorop hebben gesteld.”

Toekomstplannen

Ondanks de hectische tijd in Eelde durft Mulder met een positief gevoel de toekomst in te kijken. Dignis heeft meerdere plannen ontwikkeld die de zorgverlening in het dorp een nieuw gezicht moeten geven. “We hebben plannen om bij de Duinstee vier woningen te bouwen voor bewoners welke gericht zijn op het kleinschalig wonen en de somatische zorg. Ook hebben we een idee om een buurthuis op te zetten en daarvoor zijn we in gesprek met enkele partners. We denken dan aan een multifunctioneel centrum welke gebouwd wordt door een woningcorporatie waar wij ons als Dignis als kantoorlocatie willen gaan vestigen. Daarvoor zoeken we een investeerder, de grond is van onszelf. Verder is deze locatie dan bedoeld om complexe zorg te verlenen met eerstelijnsfunctionarissen uit Eelde en Paterswolde. Het scheiden van wonen en zorg is een punt wat aandacht krijgt op onze agenda. Denk dan bijvoorbeeld aan mensen die een woning huren via een corporatie en waar wij de zorg voor verlenen. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat we blijvend willen inspelen op veranderingen in de zorgsector.”