Vrouwen van Nu Vries

VRIES – “Even een keer een blik naar het verleden want het is al weer lang geleden dat de Vrouwen van Nu Vries werd opgericht. Om precies te zijn op 21 november 1929. Dit jaar al weer 84 jaar geleden. In die jaren twintig van de vorige eeuw realiseerde men zich dat een afgeronde schoolopleiding niet het einde was, maar het begin. Opgedane kennis moest bijgehouden en vernieuwd worden, een leven lang.”

Er werden verenigingen van oud-leerlingen van landbouwscholen opgericht om dit te realiseren. Het zal geen verrassing zijn dat er in eerste instantie alleen voor mannen dergelijke verenigingen kwamen. Voor vrouwen duurde het in Drenthe nog tot die bewuste novemberavond van 1929, die 21ste november, dat de eerste vereniging voor en door vrouwen werd opgericht en wel in Vries: de “Vereniging van Oud Leerlingen Landbouw Huishoud Onderwijs”. Dat die vereniging er kwam was te danken aan een paar vrouwen die het, in tegenstelling tot heel veel anderen, wel belangrijk vonden dat vrouwen ook konden gaan doorleren en hun kennis op peil konden houden. Op die 21ste november in 1929 kwam een aantal vrouwen bijeen in een klaslokaal van de Lagere Landbouwschool om te luisteren naar de dames Westers uit Assen en Swart uit Vries. Deze vrouwen vertelden over het belang van een vereniging van oud leerlingen voor vrouwen. Aan het einde van de avond besloten de aanwezige vrouwen om inderdaad tot de oprichting over te gaan en daarmee was de basis gelegd voor wat vandaag de dag de Vrouwen van Nu Vries is. Al weer 84 jaar geleden, destijds op initiatief van mevr. Reinders, directrice van de Huishoudschool in Vries.

In het boek dat ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Vrouwen van Nu Vries is uitgegeven, staat nog een mooi rijmpje over deze oprichtingsavond. Het is gemaakt door mevr. R. Aslander – Boelens:

“Onder leiding van Juf. Westers en Juf. Swart

In de oude school in een lokaal apart

Kwamen eenige dames bij elkaar

En hadden het samen spoedig klaar

Om een bond van oud-leerlingen op te richten

Daarna kwamen dan ook verschillende plichten

A: bestuur werd voorlopig vastgesteld

B: op iedere bijeenkomst 10 cent neer geteld

Daarvoor kreeg men dan koffie met iets erbij

De 2de bijeenkomst zaten er al 31 dames in de rij.”