REGIO – Dierenbescherming Drenthe is voor Tynaarlo en Yde nog op zoek naar wijkhoofden. Een wijkhoofd organiseert de collecte in een bepaalde wijk en onderhoudt het directe contact met de collectanten om bijvoorbeeld de straten te bespreken die de collectant kan lopen. Hij/zij zorgt ervoor dat de collectanten de collectebussen en legitimatiebewijzen op tijd krijgen en dat deze weer worden ingeleverd. De werkzaamheden nemen 2 à 3 dagdelen/avonden per jaar in beslag. De collecte wordt gehouden in de week rondom dierendag (4 oktober).

De Dierenbescherming is een non-profit organisatie die zich inzet voor het welzijn van alle dieren: gezelschapsdieren, landbouwdieren, dieren in het wild en proefdieren. Voor haar inkomsten is de Dierenbescherming sterk afhankelijk van contributies, donaties, nalatenschappen en uiteraard de opbrengst van de jaarlijkse collecte. De Dierenbescherming Drenthe zoekt nog collectanten in onder andere Tynaarlo, Vries, Yde, Zeegse, Zeijen, de Punt, Taarlo, Winde, Bunne, Oudemolen en Donderen. Collectanten kunnen zich aanmelden op www.dierenbescherming.nl/collecte. Ook mensen die niet woonachtig zijn in de hiervoor genoemde plaatsen kunnen zich aanmelden.

Kinderen kunnen onder begeleiding van een volwassene ook collecteren. Zij kunnen zich aanmelden op de site van Kids for Animals: www.kidsforanimals.nl/collecte, de jeugdclub van de Dierenbescherming, en ontvangen dan de Kids for Animals collectebutton.