ZUIDLAREN – Donderdag 14 maart vond in de Rabobank in Zuidlaren een bijzondere ceremonie plaats. Directie en commissarissen van de bank legden in aanwezigheid  van de ledenraad de  moreel-ethische verklaring af. De zogenaamde ‘bankierseed’ is door de minister van Financiën verplicht gesteld voor  de beleidsbepalers in de financiële sector. Binnen de Rabobank zijn dat de commissarissen en directeuren van de lokale bank, de raad van commissarissen en raad van bestuur van Rabobank Nederland.

Karel van Vugt,  directievoorzitter van Rabobank Noord-Drenthe licht toe: “We tekenen ervoor onze functie integer en zorgvuldig te vervullen en het belang van de klant centraal te stellen.  We beloven onder andere ook ons te gedragen naar de wetten en de gedragscodes die voor de financiële sector gelden. En daarmee nemen we de verantwoordelijkheid richting de samenleving. Bovendien beloven we dat we ons zullen inspannen om het vertrouwen in de financiële sector te behouden en te bevorderen. We hebben er bewust voor gekozen om  het afleggen van de Verklaring voorafgaand aan de vergadering van de ledenraad te doen om zo ten overstaan van onze leden en klanten de eed af te leggen.”

Bijzonder

“Het is een bijzonder moment”, aldus Van Vugt. “ Hoewel ik de gevoelens van ons allemaal verwoord wanneer ik zeg dat we ook zonder deze eed onze functie stuk voor stuk naar eer en geweten vervullen, doet het je toch wat wanneer je het zo expliciet uitspreekt. Het is ook geen loze belofte. We willen onze ledenraad en medewerkers vragen: Spreek ons erop aan wanneer je dingen ziet gebeuren die volgens jou niet stroken met wat we hier beloven.  Ik hoop dat dat ook daadwerkelijk gebeurt, want dat betekent dat we er met elkaar bewust mee bezig zijn. De eedaflegging is geen op zichzelf staand moment, maar eerder een begin van een periode waarin we mogelijk nog meer weloverwogen de coöperatieve waarden toepassen en tot uitdrukking brengen in ons dagelijks handelen.”

De ‘bankierseed’ werd  afgelegd door de heren Engels, Wilpstra, Udding en Maat van de raad van commissarissen. Mevrouw Noordhoff was via een beeldverbinding vanaf Vlieland virtueel aanwezig en legde zo ook de belofte af. De heren van Vugt, Couperus en Mennes,  de directie van de bank legden de eed af ten overstaan van de voorzitter van de raad van commissarissen, de heer Engels.

 

Bankierseed Rabo