"Afval stinkt altijd"

VRIES – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo overweegt om de huidige afvalinzameling ‘gewichtsdiftar’ (afrekening op kilo’s) te wijzigen in ‘volumediftar’ (betalen op aantal ledigingen van de container). Daarnaast is de gemeente van plan om plastic apart in te zamelen. Vorige week maandag was er een informatieavond over de afvalverwerking. Wethouder Martin Kremers gaf tekst en uitleg aan de raad en publieke tribune.

"Er ontstond een levendige discussie", ondervond wethouder Martin Kremers. "Niet alleen van raadsleden maar ook vanuit de publieke tribune. Er werden vele vragen gesteld, op sommige kunnen we nog geen antwoord geven. Daar hebben we ‘uitzoektijd’ voor nodig. Zo werd het Zuid-Hollandse Pijnacker als voorbeeld gesteld. Kremers: "Pijnacker is heel ver in het scheiden van afval. Mensen dienen het afval naar een bepaalde plek te brengen en in allerlei verschillende bakken te gooien. Dat vergt wel veel van de bewoners. Op de vraag of dit ook in de gemeente Tynaarlo kan worden ingevoerd, kan ik niet zeggen. Ik weet bijvoorbeeld niet wat de kosten zijn. In de gemeente Grootegast worden afvalzakken gebruikt. Zo kreeg je kennis van andere ophaalmethodes. Het liefste zouden we het ‘aan de bron’ scheiden. En gratis. 50 procent van het volume in de grijze containers is plastic. Vandaar dat we overwegen een extra container in te zetten voor het plastic. Het systeem wat we nu kennen, inzamelen per gewicht, is geen optie meer. Dat is te duur en bovendien wil ‘de markt’ het niet. (Vorig jaar kwam er geen reactie op de aanbesteding, red.). Daarom moeten we een nieuwe aanbesteding maken. Onderzoek heeft uitgewezen dat heel veel gemeenten inzamelen op basis van volume. Dat is de beste optie. De kosten ten opzichte van wegen zijn lager. En als we het plastic scheiden, waarvoor we dan geld krijgen, kunnen we de tarieven voor de burgers verlagen. Voordeel van het volumesysteem is dat er minder halfvolle containers bij de weg komen te staan. Een besparing op het aantal ledigingen dus. Er zijn enkele nadelen. Zoals de frequentie van het ophalen. De grijze container zal voortaan per drie weken worden opgehaald in plaats van veertien dagen. Je hebt dan langer rotzooi bij huis staan en dat levert stank op". Leefbaar Tynaarlo noemde als gevolg daarvan ook ongedierte en ziekten. " Ja, ik heb diverse keren gehoord over stankoverlast", komt Kremers daarvoor in verweer. Maar afval stinkt altijd". Als we dan stellen dat met het afval gesjoemeld kan worden, zoals bij de buurman deponeren, waardoor deze voor de kosten opdraait of elders het afval ‘verstopt’, weet Kremers dat dit incidenten zijn – erkent dat het gebeurt- maar verwijst ze naar de prullenband: "Op incidenten kun je geen beleid voeren. En: mijn ervaring is dat er geen wantrouwen is onder de burgers. Alle ideeën, vragen- ook van het publiek- zullen we meenemen en beantwoorden. Begin mei doen we dan een voorstel aan de gemeenteraad, die erover beslist. Met de aanbesteding- die zoals bekend vorig jaar niet door is gegaan- moeten we niet te lang wachten. Zo moeten er geschikte vrachtwagens komen. En dan moeten alle inwoners nog ingelicht worden. Over het hoe en waarom. Ik kan je verzekeren, dat is nog een hele klus. We hadden ook eerst naar de burgers kunnen gaan en dan de raad, maar daarvoor is de tijd te kort".