drentsche aa 50 jaar 2 drentsche aa 50 jaar ‘Landschapsbiografie van de Drentsche Aa’  lijvig boekwerk

MIDLAREN – Op 2 juli komt een lijvig boekwerk uit over de Drentsche Aa. De titel: ‘Landschapsbiografie van de Drentsche Aa’.  
Biografie van een landschap roept vragen op. “Het is het levensverhaal. Het echte levensverhaal, van geboorte tot puber. In de ene periode is het gebied kaal, dan groeien er weer bomen.  Het verandert steeds met de jaren.  En misschien heeft de Drentsche Aa nu wel de middelbare leeftijd bereikt”,  vertelt Ineke Noordhoff, een van de vijftien medewerkers aan het boek.  Het boek is geschreven naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van het nationaal esdorpenlandschap Drentsche Aa. Ook dit roept vragen op, want de kronkelende rivier bestaat al veel langer. “Ja, wel al 500.000 jaar. Vijftig jaar geleden is er iets bijzonders gebeurd. Door de overal ontstane ruilverkaveling dreigde het een gebied te worden met rechte sloten. Om dit te voorkomen is er een beweging opgestaan. Deze groep wilde het landschap beschermen en koesteren.  En als je nu kijkt, het is paars van de orchideeën”. Ineke Noordhoff, geboren in Amsterdam en opgegroeid in Harenermolen, heeft meerdere boeken geschreven. “Als docent op de universiteit kwam ik Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis, tegen. Ik miste iets in zijn verhaal van het landschap. Landschap is ook economie.  Het boek is wetenschappelijk onderbouwd en beschrijft hoe het landschap is ontstaan. Neem de zandwinning, er is een link naar de tegenwoordige tijd. Er is een plek gekomen voor duikers in Tynaarlo. Wat maakt het land zoals het nu bij ligt? Het komt niet alleen door de natuur, de mens heeft de meest landschapsvormende kracht. Alles wat in het gebied gevonden is, wordt op een rijtje gezet. We zijn twee jaar bezig geweest met het boek”. Het resultaat: maarliefst vijfhonderd pagina’s. Het boek is mooi verdeeld: de helft tekst, de helft beeld. “Het beeld vertelt het verhaal. Wat mij het meest frappeerde is dat de Drentsche Aa volgens geomorfologen een rechte beek is. Het lijkt te kronkelen, maar het is qua karakter geen meanderende beek. Het schuurt maar een beetje uit. Wanneer de tekst even te veel is, kun je plaatjes kijken. Het redigeren viel niet mee. Ieder schrijft anders. Studenten hebben veldwerk gedaan. Hoe de vegetatie zich heeft ontwikkeld wordt op een rijtje gezet. Maar wat heeft geholpen en wat niet?. Hoe houd je de diversiteit?. We weten nu hoe je dat kunt bereiken. Zo kun je ook besluiten nemen, met het oog op de toekomst”. Op 2 juli wordt het boek gepresenteerd in een tent op de brink in Zeegse. Dan wordt ook een debat gevoerd. Een afgevaardigde van Staatsbosbeheer krijgt het eerste exemplaar overhandigd.
Foto: Klaas van Slooten