‘Bezorgd Vries’  vindt berekening college MFA niet kloppen

VRIES – Het touwtrekken om de nieuwe locatie van de MFA in Vries is toe aan zijn ontknoping. Naast de betrokken partijen en de politiek heeft zich ook Bezorgd Vries in de discussie gemengd. De groepering reageert op calculaties van het college na hun ‘verkenningstocht’. Bezorgd Vries vindt de kostenvergelijking die het college heeft gemaakt tussen beide beoogde locaties niet kloppen (“dit is puur een boekhoudverhaal”) en dat daarom hun berekening meegenomen moet worden in het besluit, dat de raad gisteren (dinsdag) heeft genomen. Bij het ter perse gaan van dit nummer was het resultaat nog niet bekend.

Bezorgd Vries kwam al eerder in actie. Bezorgd Vries is geen beweging waar je lid van kunt worden, maar een bezorgde groep Vriezenaren uit alle geledingen. Er is een soort kernteam ontstaan die soms bij elkaar komt. Het is allemaal begonnen bij de ambitieuze woonwijk ‘Nieuwe Stukken’ (‘de groenste wijk van Europa’) waar de gemeente veel geld mee wilde verdienen. Bezorgd Vries vond een dergelijke enorme uitbreidingswijk (Vries zou met 30% groeien) op die plek met een MFA niet gewenst. Dit gebouw zou aan de rand van het dorp komen. “Dat hebben we tegen kunnen houden”, vertelt woordvoerder Michiel Delsman.“De MFA zou midden in het natuurgebied gerealiseerd worden”. En nu het touwtrekken tussen De Vijverstee en de locatie bij de sporthal en de mogelijk toekomstige wijk De Bronnen. “De MFA bij de Vijverstee ligt het meest voor de hand alleen al omdat circa 60-65% van de schoolgaande kinderen ten westen van de Asserstraat/Nieuwe Rijksweg woont". Verder vindt Bezorgd Vries het kostenplaatje van het college van B & W onvoldoende om tot een goede afweging te komen voor de twee locaties.  “En kostenvergelijking is doorslaggevend bij de keuze”, denkt Delsman. “Op grond van financieel-technische gronden wijkt de kostenopstelling die wij hebben gemaakt af van de berekening van het college”. Delsman wijst onder meer op de kosten voor de wegeninfrastructuur. “Deze zijn voor De Bronnen aanzienlijk maar worden door het college daar niet meegenomen omdat – zoals het college stelt – deze kosten ten laste van de grondexploitatie De Bronnen komen. Dat is onjuist want het blijven kosten die uiteindelijk voor de gemeente zijn”. Bezorgd Vries wijst verder op de door het college in haar berekeningen voor de locatie Vijverstee opgevoerde hoge kosten voor het bouwrijp maken van het terrein daar. Die kosten zijn voor de vergelijking echter niet relevant want zij moeten ook worden gemaakt als de MFA bij De Bronnen komt. Ook dan zullen de oude scholen moeten worden afgebroken en het terrein geschikt gemaakt voor andere bestemmingen. De conclusie: het college heeft een cijferopstelling gemaakt waaruit De Bronnen te goedkoop en de Vijverstee te duur  naar voren komen.  De meerderheid van de raad koos voor de Vijverstee. Nu lijkt het college weer bij te draaien en gaat de richting naar de Bronnen”.  Zoals gezegd: wie aan het langste eind heeft getrokken was ter perse gaan van deze editie niet bekend. “

 

_MG_1522