ZUIDLAREN – De ATB-route in natuurgebied Strubben- Kniphorstbosch, die in juni door Staatsbosbeheer samen met FTC Dobberieders uit Zuidlaren ontwikkeld is is in een ver gevorderd stadium. Nu alle nodige vergunningen binnen zijn is het bedrijf Tracks & Trails, van de bekende mountainbiker Patrick Jansen, begonnen met de uitvoering hiervan. Leden van de Fietstoerclub de Dobberieders werken actief mee aan deze nieuwe ATB route. De route is zorgvuldig uitgestippeld, zodat er ruim om de grafheuvels en karrensporen en ander archeologische waarden heen gefietst kan worden. Regelmatig zijn leden van de Dobberieders in het bos te vinden om mee te werken. Het grote voordeel is, dat naast kostenbeheersing, ook direct de mogelijkheid aanwezig is om gezamenlijk te overleggen met Patrick Jansen, om variatie aan te brengen in de aan leggen route. De route zal na de opening ook geadopteerd worden door de Dobberieders. Op deze manier werkt de fietsclub nauw samen met Staatsbosbeheer. Het is de bedoeling de werkzaamheden voor 1 december af te ronden.