BUNNE – Op zondagmiddag 20 november om 15.00 uur wordt de documentaire "Onland" in de Melkfabriek in Bunne vertoond, gevolgd door een forumdiscussie over de balans tussen wonen en werken in een veranderend landschap. In de winter van 2010 begonnen leden van het
locatietheatergezelschap PeerGrouP, de werkzaamheden rondom de aanleg van de waterberging net buiten de stad Groningen te filmen. Het laag gelegen gebied is recentelijk teruggebracht tot moerasland, ofwel "onland". "Onland" bespiegelt de actuele discussie over de ontwikkeling van de groene ruimte in Nederland. PeerGroup is hèt locatietheatergezelschap van Noord Nederland. Thema’s van het platteland en samenwerking met bewoners vormen een rode draad in de projecten van de PeerGrouP. Aansluitend op de film is een forumdiscussie georganiseerd..In het forum zullen Hans Venhuizen, landschapsarchitect, Willem-Jan Hartlief, agrarisch ondernemer en Harm Assies, wethouder gemeente Tynaarlo zitting nemen. Gespreksleider is Eelco Hidskes, organisatieadviseur en uitbater van de Melkfabriek in Bunne Men kan zich aanmelden via info@demelkfabriek.eu. Er zijn geen gereserveerde plaatsen.