Open brief

ZUIDLAREN – “Ik heb mijn wenkbrauwen gefronst bij het lezen over de toenemende tekorten. Het zwembad Aqualaren is niet te runnen onder het huidige bewind. Mijn idee is om de drie baden te fuseren tot 1 BV. De baden Eelde en Vries liggen goed bij het publiek en Zuidlaren kan dan als opvang dienen voor de winter. Aqualaren moet in die constructie op 30 april gesloten worden.”

“Naast deze punten zijn er meerdere punten die gebruikt kunnen worden om de exploitatiekosten te verlagen. De vermelde openingstijden zijn bijvoorbeeld te ruim. Openingstijden tussen 08.30 uur en 20.30 uur zorgen ervoor dat de bedrijfsvoering veel beter is en veel gezonder. Met deze maatregel bespaar je tientallen arbeidsuren per week en kun je op je personeelskosten al aardig bezuinigen.

Verder kun je op de temperatuur van het water enkele tonnen besparen. Omliggende baden hebben een maximum temperatuur van het water van 28 graden. Aqualaren streeft naar een temperatuur van 30 tot 32 graden en dat is veel te warm. Ook medisch gezien is een temperatuur van 28 graden juist beter. Daarnaast vergt het extra stookkosten wanneer het zwembad de temperatuur wil laten stijgen. Een temperatuur van 28 graden is goed te doen, maar er moet naar verhouding veel meer energie verbruikt worden om 30 tot 32 graden te bereiken. Verspilde energie en veel te veel kosten. Ook behoort het personeelsbestand uit maximaal 7 vaste medewerkers te bestaan, aangevuld met 4 parttime medewerkers. Tegenwoordig heeft het zwembad tientallen medewerkers in dienst en dat komt de exploitatie absoluut niet ten goede.

Overheid en Aqualaren, luister nou gewoon naar de mensen om u heen. Ga aan de slag, laat zien waar je trots op bent en op deze manier worden er besparingen gerealiseerd die Aqualaren in de toekomst ook open kunnen houden. Op dit moment is het beleid verre van goed en daar kan wat aan gedaan worden.”

Een bezorgde betrokkene