donateursactie stichtintg tynaarlo 1200 jaar TYNAARLO -  Onlangs vond het jaarlijkse door de VVV georganiseerde zomerfeest plaats in het dorp Tynaarlo. Het gehele weekend stond in het teken van diverse, goed georganiseerde activiteiten, waarvoor de VVV een groot compliment verdient. Ook was de jaarlijkse terugkerende zomermarkt/braderie, waar de Stichting “Tynaarlo 1200 jaar” een kraam bemande, omgeven door kramen van de Vrouwen van Nu, de VVV en het Brughoes, die allemaal één ding hoog in het vaandel hebben, nl. de leefbaarheid in het dorp behouden en positief beïnvloeden. “Door Tynaarlo, voor Tynaarlo!”. De Stichting “Tynaarlo 1200 jaar” wil in het jaar 2020 het 1200 jarig bestaan van Tynaarlo groots gaan vieren. Om dit mogelijk te maken, worden er verschillende acties op touw gezet. Eén daarvan is de zondag gestarte donateursactie. Ruim 120 mensen hebben zich bij de kraam op de markt ingeschreven. Het bestuur van de Stichting vond het fantastisch dat de inwoners zich zo spontaan aanmeldden. “Mag ik hier donateur worden?”, werd zelfs gevraagd! Het bestuur van de Stichting wil dan ook alle donateurs van harte bedanken! Wie zich afgelopen zondag aanmeldde ontving gratis een prachtige groene paraplu met het logo van Tynaarlo 1200 jaar erop. Een echt collectors item! De actie met gratis paraplu loopt nog tot het eind van dit jaar. Mensen die zich nog niet hebben aangemeld, maar ook graag donateur willen worden of er meer over willen weten, kunnen dit melden via het emailadres: tynaarlo1200jaar@gmail.com of contact opnemen met één van de bestuursleden (Hans Westerhof, Jacob Matthijssen, Margriet Nienhuis, Irma Veenhuizen, Harrie Hadders, Johan Boer, Inge Zwiers). Naast de donateursactie kon het juiste gewicht van een kei worden geraden. “Kei van het jaar 2015” bij de volwassenen is Jan Hoogenberg geworden en bij de kinderen Björn Koops, de 2e prijs was voor resp. Freek Lampe en Nikêh Boer.