Enthousiaste inwoners nu al actief met feest rond Hemelvaart 2013

DONDEREN – Donderen bestaat volgend jaar 600 jaar. De inwoners zijn nu al actief met het feest dat vier dagen (9 tot en met 12 mei 2013) wordt gevierd. Een feest dat in het teken staat van Donderen door de eeuwen heen. Versierde wagens, tentoonstelling Werkgroep Oud Donderen, middeleeuwse brunch en een nostalgische markt zijn enkele onderdelen van het culturele festijn. .

Episch centrum is café Hoving. Het is dinsdagavond. Deze avond wordt het globale programma gepresenteerd aan de inwoners die tevens hun ideeën op tafel kunnen leggen. Maar daarvoor belegt een groep dorpelingen nog even een vergadering. Dit betreft de bijdrage van een straat. Het zegt alles over het enthousiasme van het dorp dat nu al actief is. "Heel Donderen wordt opgedeeld in straten", legt voorzitter Herman Geerts, namens de Stichting Donderen 600 jaar, uit. "Die straten doen mee aan een optocht van praalwagens. In 1963, tijdens het 550-jarig bestaan hadden we een dergelijke optocht en 25 jaar geleden bij het 100-jarig bestaan van de school eveneens,. Tot nu toe hebben we al veertien praalwagens, dat is fantastisch". Het feestcomité wil niet alleen het dorp erbij betrekken. Naburige dorpen worden ook uitgenodigd om mee te doen met een praalwagen. "Het thema hebben we ruim genomen: Donderen (Drenthe) door de eeuwen heen".

Donderen 600 jaar. Even een stukje geschiedenis. Belangenverereniging Donderen daarover: ‘Het gebied rond Donderen was al bewoond in de prehistorie. Rond 1335 vermeldt het inkomstenregister van het domkapittel Utrecht de naam Dunre. Daarna verandert het in Donren, Donre, Donner, Dondere tot het huidige naam Donderen. De oorspronkelijke nederzetting ontwikkelde zich op een plaats, gunstig voor het boerenbedrijf’. Nog altijd is Donderen agrarisch, al is ook het dorp meegegaan in de vaart der volkeren. In 2000 telde het dorp 450 inwoners, waarvan ook mensen ‘van buiten’. Donderen staat tijdens het feest stil bij de historie. Zo komt er een informatiepaneel met daarop niet alleen een plattegrond van het dorp, maar ook bezienswaardigheden en historische informatie.

Dan het feest zelf. Geerts: "In augustus vorig jaar werden we getipt door de Vereniging voor Volksvermaken, dat het dorp in 2013 600 jaar bestaat. Na een oproep in het plaatselijk krantje ‘de Donderblik’ meldden zich spontaan elf man voor een te vormen stichting. En dat zijn mensen die ook in andere besturen actief zijn". Geerts, die bij het interview wordt bijgestaan door medebestuursleden Kasper Heikamp en Bert Wiekema, is zelf initiator achter Donderslag, het jaarlijkse muziekspektakel. Donderen 600 jaar kent enkele doelstellingen: saamhorigheid versterken, Donderen binnen de regio op de kaart zetten, het vieren. Een globale invulling van de vier dagen. Op donderdag (Hemelvaart) is er ’s middags de optocht met praalwagens met muziekkorpsen. ’s Avonds is er een optreden van de cabaretgroep ‘Boeren Blond’ en een tentoonstelling van de Werkgroep Oud Donderen. Vrijdag is er een lezing over die tentoonstelling en zijn er activiteiten voor schoolgaande kinderen. In de avond wordt er een nostalgische playbackshow gehouden. Geerts: "Donderen deed jaren mee aan de playbackshows in de vroegere gemeente Vries. Het zou leuk zijn als mensen die toen meededen opnieuw gaan zingen. We denken ook aan oud-winnaars, die hetzelfde liedje weer gaan vertolken. Maar ook nieuwe talenten zijn welkom". .Zaterdag is het hele dag markt. "Een historische markt, met oude ambachten, we denken aan demonstraties van een klompenmaker en smid. Tevens zullen landbouwtechnieken gepresenteerd worden. Die markt duurt tot 17.00. De muzikale bijdrage die dag komt van ‘The Great Pianos’. Tevens wordt de ‘Donderboerbokaal’ uitgereikt, voor de mooiste praalwagen. Die wagens ("het is geen Bloemencorso") zullen beoordeeld worden door oor een nog te vormen vakkundige jury". Zondag denkt de organisatie aan een wandel of fietstocht en staat een nostalgische brunch op het menu. Met ouderwetse gerechten. "Ja, daarbij moet je denken aan everzwijn of zo. Het zou leuk zijn als mensen dan verkleed komen". De stichting gaat ook bezig met het vervaardigen van een dorpsvlag, die door de inwoners ingevuld kan worden . Een omvangrijk programma, dat uiteraard nog niet concreet is. En waar bovendien een prijskaartje aanhangt. "We zijn druk met sponsoren en subsidies. Als bedrijven zich geroepen voelen kunnen ze zich melden". Maar dat het 600-jarig bestaan grootst gevierd wordt staat vast. Vroeger werd daarvoor de Boerhoorn gebruikt. De stichting die dit instrument als logo gebruikt houdt de boerhoorn in ere. Mogelijk wordt het feest op deze manier nog eens aangekondigd: ‘Donderen bestaat 600 jaar!’.

Wat de dorpsvlag betreft, inwoners kunnen zelf een ontwerp indienen. Dit moet dan gebeuren voor 15 mei aanstaande. En voor het onderwerp van de praalwagen: voor 1 juni.

Voor meer informatie: www.600jaar.donderen.nl600 jaar donjderen