TYNAARLO – Op donderdagavond 26 april organiseren het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa een thema-avond over de wilde bij in restaurant Perron 3 te Tynaarlo. 2012 is uitgeroepen tot jaar van de bij. De voedselvoorziening en natuur en landschap zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van bestuiving door bijen. In de afgelopen jaren is er, als gevolg van meerdere oorzaken, veel bijensterfte in Nederland. Zowel onder honingbijen als onder solitaire (wilde) bijen. Naast de bekende honingbij bestaan er in Nederland meer dan 350 soorten andere bijen.  Dit zijn de solitaire (wilde) bijen. Anne Jan Loonstra vertelt in zijn lezing over deze wilde bijen. Aan de hand van eigen gemaakte foto’s en filmfragmenten kruipen bezoekers in de huid van wilde bijen en maakt men kennis met de levenswijze, biologie en de verbondenheid met het landschap waarin zij leven. Voor de bescherming van natuur en landschap is noodzakelijk om de bijen te behouden als essentieel onderdeel van de natuurlijke kringloop. Dat geldt ook voor het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa. Anne Jan gaat in op de rol die wilde bijen spelen als bestuivers van teelgewassen en op de mogelijke concurrentie die zij ondervinden van honingbijen.

Inloop met koffie / thee vanaf 19:30 uur. De lezing begint om 20:00 uur. De avond is gratis toegankelijk en aanmelden is niet nodig.wildebijen