ZUIDLAREN – De Historische Vereniging Zuidlaren  hield op woensdag 24 oktober jl. in een tot de laatste stoel bezette zaal van De Ludinge haar tweede bijeenkomst van het seizoen 2012 – 2013. Op het  programma stond een lezing over de Etstoel, de oude vorm van rechtspraak, onder andere in onze provincie Drenthe. De heer Dr. Paul Brood, rechtshistoricus en tevens voorzitter van de Stichting Etstoel Anloo vertelde over deze wijze van rechtspraak. Deze rechtszitting wordt al sedert 26 jaar als spel opgevoerd in de kerk van Anloo, steeds op de 3e zaterdag van augustus, rondom de dag van de heilige Sint Magnus.

Door de Drost en Etten (gekozen boeren) wordt recht gesproken over een aanhangig gemaakte zaak. Het is het naspelen van rechtszaken die in het verleden in onze regio ook echt zijn voorgekomen. Uit de archieven zijn hierover de nodige gegevens nog te vinden. De zittingen van de Estoel vonden vroeger in Drenthe in de kerken van Rolde en Anloo plaats, 3 x per jaar. Rondom de zittingen werden ook markten georganiseerd. Dit gebeurt ook nu nog in Anloo; dat evenement wordt jaarlijks door zo’n 6000 mensen bezocht.
Verder gaf de inleider op een geanimeerde manier een inzicht in de rechtspraak zoals die zich vanaf 100 jaar voor Christus tot de periode van de Etstoel heeft ontwikkeld.
De aanwezigen waren enthousiast over de boeiende wijze waarop de inleider zijn onderwerp onder het voetlicht bracht. Het zal voor meerderen de aanleidig zijn om een volgende keer dat de Etstoel weer in zitting in de kerk van Anloo bijeenkomt, daar eens een kijkje te nemen.