Energietransitie

De energietransitie is een van de speerpunten op de agenda van de provincie Drenthe. In 2030 wil de provincie Drenthe ten minste 40 procent van de geproduceerde energie uit hernieuwbare bronnen laten komen. In 2050 wil men zelfs energieneutraal zijn. De realisatie van de energietransitie gebeurt voornamelijk met zonne- en windenergie. Daarnaast is men op zoek naar slimme oplossingen om energie optimaal te produceren. Ook bewoners van de provincie Drenthe kunnen zelf ideeën aandragen om de energietransitie te ondersteunen. De provincie is bereid mee te helpen met investeren, waarbij het rendement voor de lokale bevolking kan zijn. Inwoners van de provincie Drenthe kunnen uiteraard ook energieprijzen vergelijken en kijken of ze bij duurzame energieleveranciers goedkoper uit zijn.

Regionale Energiestrategie

Via de zogeheten RES (Regionale Energiestrategie) moet de energietransitie vorm krijgen. Door actief samen te werken met inwoners moeten gemeenten lokaal vormgeven aan verduurzaming op energiegebied. Vooral het betaalbaar houden van alle veranderingen is hierbij belangrijk. Diverse regelingen en subsidies van de provincie zijn dan ook onderdeel van het beleid.

Duurzaam reizen

Een andere belangrijke pijler waar de provincie Drenthe zich voor inzet is duurzaam vervoer. De provincie streeft er naar dat er schonere kilometers gemaakt worden. Met het initiatief Drenthe reist Duurzaam adviseert de provincie Drenthe ondernemers die duurzame mobiliteit mogelijk willen maken. Ondernemers kunnen aankloppen bij het initiatief wanneer zij willen dat medewerkers duurzamere kilometers maken en slimmer willen werken. Het aantal fossiele autokilometers dient te worden verlaagd, en Drenthe reist Duurzaam denkt graag mee over de oplossingen doe ondernemers kunnen bedenken. Verder zet de provincie in op het meer reizen met fiets, openbaar vervoer en zelfs deelauto’s. Hiermee hoopt de provincie dat inwoners zich bewust worden van het belang.

Recyclen

Naast duurzaam reizen en de energietransitie stimuleert de provincie recyclen. Met het Plastic Ambassadeurs initiatief wil men plastic nieuw leven in blazen. Veel ondernemers scheiden nog steeds het plastic niet en dat is een doorn in het oog voor veel inwoners. De Plastic Ambassadeurs is een initiatief dat gevestigd is in Emmen, al hoopt het initiatief uit te kunnen breiden naar andere plekken in Drenthe.