VRIES – Op 25 mei 1962 traden Jannes Feunekes en Annie Mensies in het huwelijk in de kantine van SV VAKO in Vries. Afgelopen week vierden ze het 60-jarig huwelijk.

Annie werd geboren in Yde. Ze werkte bij Rieks en Jantje Pranger in hun café Quatre Bras aan de Nieuwe Rijksweg en later bij het Groene Kruis, in een bejaardentehuis in Eelde en bij Beatrixoord in Haren. Ze was actief voor de vrouwenbeweging van de PvdA, voor de toneelvereniging van de Bouwbond en de volksdansgroep. Daarnaast heeft ze zich ingezet voor de buurtvereniging De Wielewaal en is ze bestuurslid geweest van de Landbouwhuishoudschool.

Jannes, geboren en getogen aan de Eswal in Vries was 40 jaar postbesteller in Vries en omliggende dorpen. In zijn vrije tijd was hij actief voor de plaatselijke muziekvereniging, jeugdleider bij VAKO en commissielid bij de VvV En later ook als vrijwilliger bij de Historische Vereniging Oud Vries. Hij was jaren lid van de biljartclub BLUV en lid van de visvereniging. Door woningnood kwam het jonge echtpaar te wonen in een salonwagen die op het erf van de ouders werd geplaatst. Door gezinsuitbreiding werd dat te klein en kwamen ze te wonen aan de Oude Asserstraat in een boerderij waar later de Gereformeerde Kerk kwam te staan. Na een paar keer te zijn verhuisd wonen ze nu aan de Tienkampen.

Jannes en Annie kregen drie kinderen, zeven kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. In hun vrije tijd gingen ze er graag met de caravan op uit, helaas laat hun gezondheid dat nu niet meer toe. De reizen naar Zuid-Afrika en Canada hebben grote indruk gemaakt.