ZEIJEN – De kinderen van de groepen 5 t/m 8 van de openbare basisschool Zeijen presenteren op 20 juni om 18.30 uur in de basisschool hun project ‘Kinderen van het landschap’. De presentatie is bedoeld voor familie en genodigden.

Zij leren met dit project het hen omringende landschap te lezen en te begrijpen, inclusief de daarmee verbonden cultuurhistorisch interessante bijzonderheden.

Het project kan iedere twee jaar met nieuwe leerlingen worden herhaald waarbij telkens een andere landschappelijk of cultuurhistorisch aspect wordt uitgelicht. Het project is tevens bedoeld als pilot. De ervaringen kunnen worden benut bij het op andere basisscholen uitvoeren van een soortgelijk op het landschap gericht project.