‘Functionaliteit en duurzaamheid staan voorop’

EELDE – “De nieuwe brandweerkazerne in Eelde zal naar verwachting in september 2022 in gebruik kunnen worden genomen”, aldus Johan de Haan, algemeen adviseur bij de Veiligheidsregio, en in dit geval tevens aanspreekpunt van dit project.

De Veiligheidsregio constateerde dat de huidige kazerne sterk verouderd is en dat er op het gebied van Arbo veel aanpassingen moeten worden gedaan. Bovendien had de gemeente Tynaarlo de wens om gemeentelijke gebouwen te verduurzamen. “Er werd gerekend en daarbij bleek dat het voordeliger was een nieuwe kazerne te bouwen in plaats van de oude te verbouwen.” Op hetzelfde terrein zal nu een nieuwe kazerne verrijzen waarbij het de verwachting is dat er na de bouwvak kan worden begonnen met het bouwrijp maken van de grond. “Een dezer dagen wordt het voorstel bij de gemeente ingediend, het wachten is dan op de vergunning.” Bij het gereedkomen in 2022 zal de oude kazerne worden gesloopt. De Veiligheidsregio krijgt het gebouw in eigendom en zal uiteraard ook verantwoordelijk zijn voor het beheer. De Haan geeft hier graag enige uitleg aan. “Tot 2014 waren alle brandweerorganisaties een gemeentelijke aangelegenheid. Daarna werden zij ondergebracht bij de Veiligheidsregio. Deze regio’s, ontstaan in 2014, zijn de gebieden, 25 in Nederland, waarbinnen gemeenten en hulpverleningsorganisaties, zoals politie en defensie, samenwerken aan hulpverlening. Onder de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) vallen brandweer Drenthe, crisisbeheersing en GHOR Drenthe. Deze laatste coördineert onder andere de geneeskundige hulpverlening tijdens een ramp of crisis.”

“De nieuwe kazerne zal een sobere en eenvoudige uitstraling krijgen, waarbij functionaliteit en duurzaamheid voorop zullen staan”, aldus De Haan. Alle energie die wordt verbruikt zal worden gecompenseerd en opgewekt met zonnepanelen. “De functionaliteit zit in het uitgangspunt om binnen 15 minuten na melding ter plaatse te zijn.” (foto: 3-D tekening van VRD)