REGIO – Provinciale Staten starten vanaf woensdag 30 januari 2013 met een nieuw programma genaamd Gast van de Staten. Statenleden ontvangen elke woensdag voorafgaand aan de Statenvergadering inwoners van Drenthe en andere belangstellenden en geven hen een blik achter de schermen in het Provinciehuis. Ze nemen ze mee in de wereld van het Provinciaal Bestuur, die ooit haar oorsprong vond in de Balloërkuil op de grens van Balloo en Rolde. De eerste editie van Gast in de Staten op 30 januari wordt de ontvangst verzorgd door fractievoorzitters Eddie Veenstra van de PvdA en Tjisse Stelpstra van de ChristenUnie.

Gast van de Staten is een interactief programma, waarbij het vooral leuk moet zijn voor burgers om op een laagdrempelige manier met Statenleden in gesprek te gaan. Daarbij komen onderwerpen aan de orde als: Heb je als Statenlid invloed op het busvervoer? Wat is precies de rol van Provinciale Staten bij het verkrijgen van snel internet in buitenstedelijke gebieden? En kunnen Provinciale Staten ervoor zorgen dat de Drentse arbeidsmarkt wordt gestimuleerd?

Het programma duurt van 11.45 uur tot 13.30 uur en wordt afgesloten met een lunch. Aansluitend kunnen de gasten (een deel van) de Statenvergadering bijwonen, als ze dat willen. Belangstellenden kunnen zich opgeven voor het programma via de website van Provinciale Staten: www.provincialestaten.drenthe.nl/gastvandestaten. Er is een Gast van de Staten op 30 januari 2013, 13 maart 2013, 17 april 2013, 29 mei 2013.

Gast van de Staten