bunne winde 60 jaar in beeld

film bunne en winde 60 jaar in beeld definitiefBunne Winde 60 jaar in Beeld

BUNNE – Roos Knops uit Bunne heeft een film gemaakt over 60 jaar Bunne-Winde. Afgelopen vrijdag werd de film getoond in de Melkfabriek. Meer dan honderd mensen kwamen erop af. Het was een feest der herkenning.

“Het is heel enthousiast ontvangen”, heeft Roos Knops ondervonden. Het gaat om de periode 1954-2014, dus iedereen herkent er wel iets van. Ik ken heel veel mensen niet, dus voor mij is het ook leuk’”, zegt Knops, die eerder in Amsterdam heeft gewoond. “We zijn bewust hier komen wonen. Mijn man was op zoek naar een woning. Hij vond dit gebied altijd leuk. Ik werkte in Amsterdam en was in het weekend hier. Nu ben ik meer hier dan in Amsterdam. Het bijzondere hier is de saamhorigheid, dat heb ik nooit eerder zo meegemaakt. Ik kom oorspronkelijk uit een dorpje in Zuid-Limburg. In Bunne gaan oude bewoners en nieuwelingen met elkaar om. Niemand wordt buitengesloten. Dat zie ook in de film. De drang naar sociale cohesie is groot. Er wordt hier ook veel georganiseerd. We hebben de barbecue, Kinderkamp en soos voor tieners. Over de aanleiding van de film. Dorpsbelangen nam het initiatief. Er was heel veel filmmateriaal. Daar moest een geheel van gemaakt worden. In de loop der jaren hebben enkele bewoners van Bunne en Winde hun omgeving vastgelegd op 8mm. film. Sommige filmpjes waren overgezet op VHS, en zelfs daar was dan soms alleen nog maar een kopie van te achterhalen. Uit al die uren en uren, aangevuld met gesprekjes met bewoners van nu heb ik een verhaal samengesteld”. Of zoals Roos zich noemt, de editor. “Ik ben er twee jaar mee bezig geweest. Ik had het nooit eerder gedaan. Ik heb oude apparatuur gebruikt van een editor in Amsterdam. Dat ging niet altijd vloeiend. De computer crashte, bij verschillende versies zat geen lijn in. Of er was geen geluid”. Wat biedt de film allemaal? De opening van de nieuwe lagere school aan de Burchtweg in 1954 laat zien, wat de school voor het dorp betekende. “Bij de opening keken mensen heel anders. Een film was een plechtig gebeuren. De politieman had bijvoorbeeld voor deze gelegenheid de handen op de rug. Nu is het men het gewend om gefilmd te worden”. Er wordt verteld over de smederij van Kroeze (sinds 1936 en in 2013 gestopt) , de oude melkfabriek of de garage van Palthe. “Vrouw Palthe bracht de kinderen met een busje naar de kleuterschool. En dan het harde werken op de boerenbedrijven. Het laat de vele veranderingen zien. Van kleine keuterboerderijtjes tot grote melkveebedrijven. “Vroeger hielp iedereen mee met het hooien, tegenwoordig werken de vrouwen”. Maar daarnaast, als verbinding tussen de bewoners, is er ontspanning en vermaak. Stond vroeger de school centraal, nu is er volop activiteit bij de toneelvereniging, het paasvuur en de zomer bbq. Tot slot legt de film uit wat de bedoeling van de waterberging is en verteld over de recente veranderingen in het landschap. Kortom, een portret van Bunne en Winde in de afgelopen 60 jaar. Inwoners konden de film bij inschrijving kopen. “Er zijn voor de zekerheid honderd extra besteld”, zegt Knops over de grote belangstelling.