YDE – Op 27 november 2012 bestaat tafeltennisvereniging The Batswingers uit Yde/de Punt 50 jaar. Hiervoor is door het bestuur van de club een speciale jubileumcommissie in het leven geroepen om op passende wijze aandacht te schenken aan dit halve eeuwfeest. Het ligt in de bedoeling een groot jubileumtoernooi te organiseren waarvoor ook alle oud leden een uitnodiging zullen ontvangen en natuurlijk een groot reüniefeest. Aangezien de vereniging nog maar beschikt over een beperkt aantal tafels die aan de normen voldoen voor de competitie en voor het spelen van zo een groot toernooi meer goede tafels noodzakelijk zijn, werd door het bestuur een aanvraag ingediend bij het coöperatiefonds van de RABO bank Noord Drenthe voor een bijdrage in de aanschaf van nieuwe tafels. En die donatie is er gekomen waarvoor het bestuur en de leden het Coöperatiefonds erg dankbaar zijn. Het kon niet mooier. Bij de start van de nieuwe competitie waren inmiddels drie nieuwe tafels aangeschaft en was door het bestuur gevraagd aan de RABO bank deze middels een symbolische handeling aan de vereniging over te dragen. De heer Meertens van het coöperatiefonds was die avond aanwezig om deze handeling te verrichten. De tafels werden door de voorzitter van de vereniging, Henk Wright, in dank aanvaard. Daarbij werd de hoop uitgesproken dat er vele mooie successen op deze tafels zouden worden behaald maar bovenal veel speelplezier mocht worden beleefd. Gelet op het enthousiasme van de aanwezigen hoeft aan dat laatste niet te worden getwijfeld. De vereniging telt momenteel weer vier teams die allemaal meedoen in de NTTB competitie en spelen iedere donderdagavond vanaf 19.30 uur in gymzaal de Betmer in Yde. Voor meer informatie verwijzen we naar de website www.thebatswingers.nlbatswingers