VRIES- In januari 2021 start buurtteam ‘De Fledders’ een nieuw project in de wijk de Fledders in Vries. Door inzet van een straatgerichte aanpak van Energie Prestatie Advies (EPA) – wil het buurtteam buurtgenoten informeren over de mogelijkheden van het verduurzamen van hun woning en daarnaast informatie verstrekken over de kosten, terugverdientijd en mogelijkheden van subsidie.. De gemeente Tynaarlo heeft zich garant gesteld voor het verstrekken van de subsidie. Dat maakt dat het voor het buurtteam mogelijk is om al in de maand januari te starten met het project. Het project wordt uitgevoerd in de maanden januari, februari en maart.

Modelontwikkeling

Het buurtteam heeft vanaf januari 2016 meerdere succesvolle acties uitgevoerd binnen de wijk De Fledders, gericht op isolatie maatregelen, reductie stroomverbruik en plaatsen zonnepanelen. Tijdens een voorlichtingsavond over duurzaam verwarmen in 2018, werd door buurtgenoten de wens geuit voor een advies op maat voor de eigen woning. Eind 2019 startte het buurtteam een pilot in de straat Kerspel gericht op een modelontwikkeling: het laten uitvoeren van een EPA onderzoek in een referentiewoning en daaropvolgend, een dusdanig advies dat van toepassing is op alle vergelijkbare woningen in de straat. In oktober 2020 werd het project afgesloten met een enquête waarin gemeten werd hoeveel maatregelen deze aanpak nu daadwerkelijk heeft opgeleverd. Op basis van de evaluaties kan het buurtteam concluderen dat bovengenoemd model succesvol is. Er zijn door buurtgenoten 86 maatregelen genomen, tijdens en na het project. Vooral het persoonlijk contact blijkt een grote factor te zijn in het succes. Buurtteam ‘De Fledders’ wil dit initiatief voortzetten. Weliswaar in aangepaste vorm. Door de maatregelen rond corona zijn fysieke bijeenkomsten niet mogelijk. Daarom gaat het buurtteam voor de presentatie van de adviezen dit keer digitale bijeenkomsten organiseren.

Nieuw project in Dingspil, Lottinge, Etstoel en Drosten

Het buurtteam richt zich in dit nieuwe project op koopwoningen gebouwd in de jaren 70 ( 1970-1975 en 1975-1980) in de straten Dingspil, Lottinge, Etstoel en Drosten. In totaal 97 woningen. Het buurtteam zoekt 6 referentiewoningen in deze straten voor een zogenaamd EPA onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijke energie adviseur en duurt ongeveer 3 uur per woning. De uitkomsten worden met de bewoner doorgenomen en besproken. Daarna wordt er per woning een rapport opgesteld. Van het rapport wordt een brochure opgesteld. De brochure wordt verspreid onder de woningeigenaren van hetzelfde type woning, met daarbij een uitnodiging voor een digitale bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomsten krijgen alle deelnemers een goed beeld over alle mogelijkheden tot verduurzaming van de eigen woning. In de eerste twee weken van januari worden de 97 woningeigenaren geïnformeerd door middel van een nieuwsbrief en een gesprekje aan de deur door één van de leden van het buurtteam.

Woont u in Dingspil, Lottinge, Etstoel of Drosten en bent u na het lezen van dit bericht enthousiast of nieuwsgierig geworden, laat het ons alvast weten. En wilt u uw woning graag beschikbaar stellen als referentiewoning en in aanmerking komen voor een uitgebreid energieadvies, meldt u dan zo spoedig mogelijk aan. Voor informatie kunt u contact opnemen met Alma Luring, almaluring@gmail.com. U kunt ook bellen via 06 57140939.