EELDE-PATERSWOLDE – Historische Vereniging ‘Ol Eel’ organiseert op donderdag 17 mei (Hemelvaartdag) een historische markt in en rondom het Historisch Centrum aan de Bähler-Boermalaan. Door middel van deze eerste, breed opgezette markt, probeert Ol Eel inkomsten te werven voor een energiefonds.

Het stichtingsbestuur (dat gaat onder meer over het financiële vermogen) en historische vereniging Ol Eel hebben de handen ineen geslagen. Er is een speciale Historische Markt-commissie in het leven geroepen (naast Stob bestaand uit Nico Harms, Jan Smid, Berend de Vries en Carin Bodewes), die de schouders eronder zet. In het Historisch Centrum was vorige week een bijeenkomst, waarbij de aanleiding nog eens werd toegelicht. Ol Eel wordt sinds de ingebruik neming van de Turnzaal geconfronteerd met zeer hoge energiekosten. Ondanks zware bezuinigingen lukt het niet deze energiekosten voldoende omlaag te krijgen. "Daarom moeten we jaarlijks iets organiseren, zodat de exploitatie van dit gebouw- die we gratis van de gemeente hebben gekregen-in balans komt", vertelt Dolf Stob, adviseur van de stichting Ol Eel. "En het blijkt aan te slaan bij de bevolking", zegt Stob. "Eén van de peilers van de markt is de boekenmarkt. Mensen kunnen gratis boeken inleveren, de wij dan verkopen. Nou, er wordt nu al wekelijks ingeleverd". Het gaat overigens niet alleen om boeken (allerlei genres en geen tijdschriften), ook platen, dvd’s en cd’s wil de organisatie graag innemen. Iedere woensdag is er iemand aanwezig om de boeken in te nemen. En voor wie op woensdag niet kan, is er de mogelijkheid om een afspraak te maken. En voor mensen die slecht ter been zijn, worden de boeken opgehaald. "Het mooie is dat er laatst iemand kwam en gelijk lid werd van de historische vereniging". Naast boeken is er ook een Boeldag. Ook hierbij kunnen mensen van alles inbrengen. Van oude voorwerpen, gereedschap, stoelen, tafels, schilderijen, mits in goede staat. Geen beddengoed en kleding. Bij de Boeldag denken we ook aan ‘een activiteit als ‘kouk hakken’". Tijdens de Nieuwjaarsvisite werd het startsein gegeven van de grote Energieverloting. Voor de vijfhonderd in omloop gebrachte loten zijn vijftig aantrekkelijke prijzen beschikbaar. "Die verloting loopt goed. De trekking van de Ol Eel Energieverloting vindt plaats tijdens de markt. De opzet van de markt is verder nog in ontwikkeling. Te denken valt aan muzikale optredens, activiteiten voor kinderen, poffertjes. Kortom: een gezellige omlijsting met als doel steun in de strijd tegen de energiekosten.". .

De Historische Markt begint om 11.00 en duurt tot 17.00 uur.

De organisatie start nu reeds met de oproep om overtollige boeken, platen, CD’s en DVD’s bij Ol Eel in te leveren. Dit kan elke woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur op De Deel (voormalig turngebouw) in het Historisch Centrum. Past dit niet en wil men op een andere tijd boeken en dergelijke brengen bel of mail dan met 050-3092253 / niklaas.harms@home.nl.

Eelde Historische Ver