Oppositie ontstemd over gevolgde procedure

VRIES – Tijdens een extra de raadsvergadering, vorige week donderdag, hebben de fracties PvdA, GroenLinks, CDA, CU en Van der Meij uitgesproken om Hans de Graaf (Christen Unie) te benoemen tot wethouder van Tynaarlo. De motie is door een meerderheid aangenomen. Daarmee heeft gemeente Tynaarlo weer een nieuw college.

Na het afleggen van de eed werd De Graaf officieel benoemd tot wethouder. Daarmee kwam er een eind aan een soap die maanden heeft geduurd. Doordat raadslid Willem van der Meij uit de fractie van D’66 stapte en zich als eenmansfractie heeft aangesloten bij PvdA, Groen Links, CDA en ChristenUnie is in de raad een meerderheid ontstaan, waarna raadslid Jannes Talens verzocht om de extra raadsvergadering, met installatie van het nieuwe college. De drie wethouders die hun portefeuilles ter beschikking hadden gesteld krijgen deze weer terug. Voor de VVD is geen plaats meer. Wethouder Nina Hofstra heeft zelf ontslag genomen. De VVD was ook niet aanwezig bij de installering tijdens de extra raadsvergadering. De VVD en Gemeentebelangen waren verhinderd en hebben geprobeerd de installatie uit te stellen tot 17 januari. Tevergeefs. Tot ontgoocheling van Gezinus Pieters van de VVD, die vindt dat het ‘reglement van orde voor de raadsvergaderingen’ is overtreden. "In dit reglement staat dat de datum vastgesteld kan worden, in overleg, tenzij er sprake is van een spoedeisende situatie. En daarvan is geen sprake". ChristenUnie reageert hierover op de eigen website. "Als er al terechte bezwaren zouden zijn tegen de gevolgde procedures en besluitvorming hadden die tijdens de vergadering van de gemeenteraad aan de orde gesteld moeten worden". De fractie zegt vertrouwen te hebben in de capaciteiten van dit college. "Ze moeten besturen in moeilijke tijden en daarvoor is veel wijsheid nodig". Het nieuwe college bestaat uit Harm Assies (Groen Links), Henk Kosmeijer (PvdA), Martin Kremers (CDA) en Hans de Graaf (ChristenUnie).