“We willen juist niet procederen, maar de gemeente gaat voorbij aan beloften en belangen”

VRIES – De invulling van de wijk  Vries-Zuid is al geruime tijd onderwerp van discussie. De één wil dit, de ander dat. Om overeenstemming in de desbetreffende plannenmakerij te scheppen start de gemeente Tynaarlo vorig jaar een burgerparticipatietraject. Een jaar lang sparren belanghebbenden, geïnteresseerden en bestuurders over de invulling van de nieuwe, groene wijk aan de rand van het dorp. Plannen worden aangedragen, besproken, serieus genomen of naar de prullenbak verwezen. Dat laatste is volgens een aantal omwonenden met hun plan gebeurd. “Wij waren het gemeentehuis nog niet uit of ons plan lag al in de prullenbak. Daar zijn wij van overtuigd. Die hele burgerparticipatie is een wassen neus”, laat Cobie Harms weten. Een uitspraak die ook Anne Offereins van Stichting Seniorenbouw Noord-Nederland onlangs over hetzelfde project heeft uitgesproken. Wat is er precies aan de hand?

Zacht uitgedrukt zijn ze verbolgen over de wijze waarop de gemeente met hun plan is omgegaan. Jan en Cobie Harms en, kersverse Vriezenaren, Sijbrand de Bruin en Anja Westerman vertellen namens een groep van circa twintig omwonenden over het plan dat ze namens diezelfde omwonenden bij de gemeente hebben neergelegd. “We hebben plekken voor rijtjeswoningen, twee-onder-éen-kapwoningen, starterswoningen en grotere, ruimere woningen. Bovendien zou er ook ruimte kunnen worden gereserveerd voor levensloopbestendige seniorenwoningen zoals bungalows. Er zou nog eens een goed overleg moeten volgen over deze nieuwe wijk waarin alle belangen en beloften nog eens zorgvuldig worden afgewogen”, vertelt De Bruin.

Vries-Zuid staat geregeld op de agenda van de gemeenteraadsvergadering. Zo ook op dinsdag 16 juni. Vanwege tijdgebrek wordt het echter niet besproken en dat is een geluk bij een ongeluk volgens Jan Harms: “We hebben nu de kans om de gemeenteraad nogmaals op het hart te drukken dat er tegen het plan die de wethouder presenteert, veel weerstand is van omwonenden.”

Ze vallen in het huidige bestemmingsplan namelijk over drie onderdelen. Dat is ten eerste het verkeer. Er ontstaat volgens de omwonenden een gevaarlijke situatie wanneer ze nog een ontsluiting bij de Asserstraat maken: “Alle naar schoolgaande kinderen vanuit onze wijken en Taarlo steken bij de huidige ontsluiting, de Diepsloot, over naar de andere kant van het dorp. Het is van belang dat een centralisatie van dit verkeer behouden blijft en dat komt niet terug in het huidige plan”, laat De Bruin weten.

Ten tweede de waterberging. Wat hen het meest zorgen baart is de wadi. Een bufferings- en infiltratievoorziening waar regenwater mee moet worden opgevangen en afgevoerd. “We hebben in de nieuwe wijk in Eelde gekeken, waar ze een dergelijke wadi aangelegd hebben. Daarin blijft echter wel degelijk veel troep achter”, vertelt Harms. Vries-Zuid zou meer woningen herbergen dan de huidige wijken. Voor die wijken worden momenteel twee vijvers gebruikt voor de waterafvoer. Een wadi in Vries-Zuid is volgens hen dus onvoldoende. “De wadi zou volgens het plan op de plek van het weiland komen, maar als je kijkt naar hoeveel water er nu al op die plek blijft liggen, houd ik mijn hart vast. Afgelopen vrijdag stond na een bui van een klein kwartier alles blank. Ik kon de achterdeur niet eens uit zoveel water lag er. Koeien en paarden stonden tot de enkels in het water”, vertelt Cobie Harms. Even later een foto stuurt van haar tuin en het weiland na de regenbui. Er zou volgens haar ook meer rekening gehouden moeten worden met de klimaatverandering. Iets wat ze ook niet in het plan zien terugkomen: “We krijgen droge zomers, maar ook meer stortregens. Dan gaat zo’n wadi toch niet werken?“

Ten derde steken de witte vlekken in het huidige plan hen. Die zouden er volgens Kraaijenbrink op wens van de gemeenteraad in zitten, maar volgens Jan Harms is dat een handvat om later over de maximale bebouwing heen te gaan van 80%.  “Anneke Lubbers van de Partij van de Arbeid heeft vorig jaar tijdens een raadsvergadering nog aangegeven dat er een onderzoek gedaan moest worden naar de behoefte van seniorenwoningen of tiny houses. Specifieke woonvormen dus, waar de witte vlekken voor bestemd zijn. Daar kreeg ze een jaar later luchtig op te horen dat er geen onderzoek naar is gedaan, maar dat het een uitdaging moet zijn over hoe deze woonvormen te integreren in de nieuwe wijk. Je kan toch niet op die manier een plan maken voor een dergelijke woonwijk? De wethouder moet eens ophouden met procedures en gaan besturen. Daarom zouden we graag nog gebruikmaken van de bespreking die ons tijdens de raadstafel van 10 maart is toegezegd. Het liefst nog voor 30 juni”, vertelt Harms stellig. Dat is namelijk de dag waarop de gemeenteraad over het bestemmingsplan zal stemmen. Of het gaat gebeuren? Dat is de vraag.