‘Brede school’ op plek de Vijverstee wekt alom verbazing

VRIES – Het plan om de nieuwe Multifunctionele Accommodatie- waarin de Vijverstee en De Holtenhoek samen een plek krijgen- in de wijk De Fledders te realiseren heeft tot verontwaardigde reacties geleid op beide basisscholen.  

Gerda Bieleveld, directeur van OBS De Vijverstee zegt niet te kunnen reageren. “Ik weet er te weinig van, want ben nog maar net begonnen. Ik heb ook geen enkele projectvergadering meegemaakt”.  Marlies Bisschop, hoofd van CBS De Holtenhoek, heeft het woord gevoerd op de bewuste raadsvergadering, waarin het voorlopige besluit is genomen. “Verbaasd, vreemd”, zijn haar eerste woorden. “Er is vooraf op geen enkele manier gecommuniceerd. Noch met de besturen, noch met de MR en ook de Ouderraad was niet op de hoogte”.  Dan nuancerend: “het gebouw is verouderd. We zijn blij dat de raad inziet dat er iets moet gebeuren. Er is onderzoek geweest, waaruit de conclusie is getrokken dat  er bij beide scholen veel moet gebeuren aan onderhoud. Maar er is niet op inhoudelijke gronden beslist. Ze hebben zich niet verdiept in wat belangrijk is voor de kinderen. Onze voorkeur ging in eerste instantie uit naar de locatie bij sporthal De Kamp en dat staat los van de aanpalende mogelijke nieuwe wijk De Bronnen. Deze plannen waren al heel ver. De  vierkante meters zijn al verdeeld. Zelfs mijn voorganger is hier al mee bezig geweest. Er is jarenlang overleg geweest tussen alle instanties, onder meer met sporthal (over de schooltijden), ook over mogelijke samenwerking met VAKO. Alles stond al op papier. Alleen nog een raadshamer en de architect zou kunnen beginnen. Ik ben nog steeds verbaasd over de aangewezen plek de Fledders. Er is nooit gesproken over deze locatie. De locatie bij De Kamp heeft zoveel meerwaarde.  Ook met het oog op de samenwerking met de buitenschoolse opvang”.  Skid Kinderopvang wil graag deelnemen in de plannen voor het nieuwe MFA. “De locatie Bronnen had onze sterke voorkeur, vanwege de oneindige mogelijkheden tot samenwerking met de sportverenigingen die daar gehuisvest zijn”, zegt Monique van de Ven, regiomanager van Skid, die zegt ook verbaasd te zijn dat er niet geïnformeerd is bij de scholen zelf en de andere deelnemende partijen.  “Ook veel ouders vragen ons om hun kinderen na schooltijd naar sportclubs te brengen, hetgeen in het geval van huisvesting in de “Bronnen’ makkelijk realiseerbaar zou kunnen zijn. We hadden vergevorderde plannen, waar niks mee gebeurd is. Het is zo van tafel geveegd”.  Bisschop weer: “ De sporthal en zwembad zijn dichtbij. Anders moet je met de kinderen half Vries door. Het besluit heeft gevolgen voor langere tijd. Ook met het oog op schooltijden.  Het zou veel meer tijd kosten als je moet reizen. Deze school staat er al tachtig jaar. Als er haast is geboden, kijk dan wel wat het beste is”. Communicatiemedewerker Berend Küpers geeft toe dat er eerder overleg is geweest. “Met de locatie De Kamp in het achterhoofd. Ja, dat was de voorkeur. Het gaat nog wel om een principebesluit.  Het was een initiatief van Leefbaar Tynaarlo, gesteund door de andere partijen. De PvdA heeft als voorwaarde gesteld dat de andere locatie-De Kamp- uitgezocht moet worden”. Fractievoorzitter van PvdA,  Jannes Talens,   erkent dat er goed naar deze locatie gekeken moet worden. “Maar nu de woningbouwmarkt moeilijk is, is het nu niet wijs om naar de Bronnen/de Kamp te verhuizen. De Bronnen is nog niet van de kaart en mogelijk trekt de woningmarkt weer aan, maar daar kun je niet op wachten”, zegt Talens. Küpers  tenslotte: “Het besluit is helder. Het college gaat nog kijken naar de uitvoering van het raadsbesluit”.

 

brede school vijverstee