REGIO – Op zondag 13 mei om 10.00 uur houdt Stichting Het Drentse Landschap een wandeling langs de oostelijke oeverlanden van het Zuidlaardermeer. Het betreft een wandeling langs het natuurgebied van de Zuidoevers tot aan het nieuwe natuurgebied van Leinwijk in de provincie Groningen. Het natuurgebied van de Zuidoevers is ruim vijf jaar oud, dat van Leinwijk – in eigendom en beheer van Het Groninger Landschap – is onlangs ingericht. In beide gebieden zijn open waterverbindingen met het Zuidlaardermeer aangebracht. De strakke kade langs het Zuidlaardermeer heeft hier plaatsgemaakt voor een gevarieerd overgangslandschap van rietvelden en moerasbossen naar natte slenken en lagunes afgewisseld door droge zandruggen met hun specifieke natuurlijke vegetaties.

Start: parkeerplaats bij het dorpshuis Klein Kruierij, De Groeve 2 in De Groeve. De wandeling laat heel mooi de verschillen in ontwikkeling zien tussen beide natuurgebieden. De oevers van het nieuwe natuurgebied van Leinwijk zijn grotendeels nog onbegroeid wat een sterke aantrekkingskracht heeft op bepaalde waadvogels als kluten, scholeksters en plevieren. Het natuurgebied van de Zuidoevers is meer begroeid en herbergt bijzondere soorten moeras- en ruigtevogels. De ondiepe lagunes van beide gebieden vormen belangrijke paai- en opgroeizones voor meerdere soorten vissen. Deskundige gidsen laten u tijdens deze excursie de bijzonderheden van dit mooie gebied zien. Niet in de laatste plaats zal gewezen worden op de aanwezigheid van de bevers en de regelmatige vestiging van bijzondere vogels als het ijsvogeltje en de grote karekiet in het gebied. Honden mogen niet mee, ook niet aangelijnd.Zuidoevers foto Sonja van der Meer