TYNAARLO – Op 26 oktober hield de heer P. Albers een indrukwekkende lezing over de 15 Emslandkampen die even ten oosten van Emmen in het Duitse veengebied liggen. De heer Albers organiseert ook excursies naar de overblijfselen van deze kampen en het herinneringscentrum. Het bestuur van de Historische Vereniging Tinaarlo wil aan de leden en belangstellenden de mogelijkheid bieden aan zo’n excursie mee te doen. De excursie is op zaterdag 21 april. Bij belangstelling opgave voor 15 maart bij Fenno Scheeringa, tel. 0592-542546, of 06-52183194.