TYNAARLO – Het jaar 2020 zou een jaar moeten worden dat iedere Tynaarloër zich een leven lang zou herinneren. Het feestjaar ter gelegenheid van het 1200-jarig bestaan van het dorp Tynaarlo werd ingeluid met een fantastisch Oud en Nieuwfeest. Na een lange tijd van voorbereiding was het eindelijk zo ver. Het bestuur, de donateurs, vrijwilligers, filmmakers, leden van de werkgroep, captains en bewoners van de wijken, allemaal waren ze enthousiast bezig de activiteiten waaraan zij zich hadden verbonden vorm te geven.

Helaas ziet de wereld er in dit jubileumjaar nu opeens heel anders uit dan was voorzien. Het coronavirus heeft het maatschappelijke en sociale leven nagenoeg stilgelegd. Hierdoor ziet het bestuur van Stichting Tynaarlo 1200 jaar zich genoodzaakt de feestweek, die zou plaatsvinden van 22 tot en met 30 augustus en de festiviteiten daarvoor te verplaatsen naar een nader te bepalen datum in 2021. De juli-editie van de glossy ‘Tynaorl in beeld’, die exclusief voor donateurs wordt uitgebracht, zal eveneens niet verschijnen. 

Het bestuur vindt het onverantwoord dat groepen mensen in het kader van de voorbereiding voor juni bij elkaar komen. Ook daarna is het onzeker hoe het ervoor staat. Op dit moment staat de gezondheid voorop. Het moet een feestweek worden, waar iedereen onbezorgd naartoe kan leven met alles erop en eraan en dat is op dit moment niet voor te bereiden.

Het bestuur wil tot slot het volgende meegeven: “We vertrouwen erop, dat iedereen begrip heeft voor deze beslissing. Zodra de nieuwe datum voor de feestweek bekend is, zal deze zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt. Het jaar 2020 zal niet snel worden vergeten, helaas om een andere reden dan het bestuur van Stichting Tynaarlo 1200 jaar voor ogen had. Op dit moment is er veel onzekerheid, maar als bestuur vertrouwen we op een gezonde toekomst. Pas goed op uzelf, uw naasten en uw naobers.”