"Met de voeten in hei en de luxe van hotel"

ZEEGSE – De vijftig vakantiewoningen die bij Fletcher Hotel De Zeegser Duinen

zullen verrijzen, zullen de natuur van mooi Zeegse niet aantasten. Integendeel, ondernemer Henk Daamen wil juist de natuur terug. De vakantiewoningen

worden aangepast aan de omgeving en niet andersom.

Weinig bomenkap dus. Er wordt niet alleen rekening gehouden met de natuur, maar ook met omwonenden. "Er waren bezwaren dat de huisjes te dicht bij hun woningen zouden komen. Het plan werd daarom aangepast. En ook aan de wens van een andere ingang werd gehoor gegeven.Voor het plan is een ‘kwaliteitscommissie’ in het leven geroepen, die alle bezwaren inzake  natuur en economische vooruitzichten tegen het licht heeft gehouden. Die commissie – onder meer bestaand uit een deskundige landschap, deskundige ‘ruimtelijke ordening’ en een deskundige ‘recreatie’ bekijkt wat haalbaar is en niet. En heeft dezelfde filosofie: het mag niet ten koste gaan van de natuur. Uitgangspunt van de gemeente is kwaliteitsinhaalslag en impuls voor de omgeving. In de plannen komt het oorspronkelijke gebied terug, met heide. Die contouren zie je nu al bij het hotel. Waar eerst alleen zand lag zie je nu weer heide. De glooiingen worden daardoor ook weer zichtbaar". Dit past bij de naam van het hotel, De Zeegser Duinen. Het wordt geen zelfstandig park, maar is aaneengesloten met het hotel. Er is een rechtstreekse verbinding met het hotel. Aan de ene kant zit je in de natuur, maar binnen heb je de luxe van een hotel. Alle woningen worden voorzien van sauna, grote tv’s met internet en ‘wii’. De naam wordt Hotel & Lodges De Zeegser Duinen. Het is uniek, slechts 3 procent  van de hotels hanteert dit concept".

Dat Daamen de natuur zo belangrijk vindt is niet zo verwonderlijk. Daamen is Zeegsenaar; is er geboren en getogen. Wat dat betreft herhaalt zich de geschiedenis.  Daamen blikt terug:. "Mijn grootvader die zich hier voor de oorlog vestigde als boer ontplooide al snel het toerisme. Want wat hij op het land zaaide waaide in de sloot. Op zijn akkerland verrezen in de jaren ’50 al zomerhuisjes en een camping. De toenmalige burgemeester van Vries, Mr. Fielliettaz Goethart, zette zich in voor een camping dat nog niet in deze omgeving bestond. De boerderij van mijn opa werd omgebouwd tot een kampeerboerderij. Busladingen vol schoolkinderen kwamen naar de zandverstuiving. Met de kleine horeca-uitspanning die er gevestigd was ging het niet goed. En de uitbaters zagen de verkoop van verpakt ijs niet zitten. Mijn grootvader heeft toen deze onderneming -Paviljoen Duinoord-gekocht, voor mijn ouders, die bezitting namen van wat later Hotel Duinoord werd. Mijn moeder verkocht ijs aan toeristen. Een van de dochters runde de camping. Zo waren er twee aparte bedrijven; het had alleen een familierelatie. In 1961 werd Duinoord heropend door de toenmalige burgemeester. In de jaren tachtig kwam ik bij mijn ouders in de zaak en in 1983 werd ik eigenaar. Het hotel werd steeds uitgebreid en anno 2012 komen er nu ‘Logdes’ bij".

"We wilden geen type Drentse boerderijen, want die zijn er al genoeg", vertelt Daamen verder. "Als je de blinddoek afdoet moet je direct kunnen zien; dit is Zeegse. Met een relatie met de natuur. Het worden dan ook huisjes, logdes genoemd, van natuurlijk materiaal, cederhout.Logdes in verschillende maten met een capaciteit van 4 tot 12 personen. De terrasjes bij de logdes worden ingericht als veranda’s. De omgeving: bosjes, varens, bomen en heide, die hiervoor gekweekt wordt. De grootste doelgroep:  senioren, maar ook voor jonge gezinnen is dit aantrekkelijk. En alles zonder hekken. Het wild moet er doorheen kunnen en privacy kun je zelf creëren. Alle partijen zijn het nagenoeg eens over de plannen. Vorige week is het voor de gemeenteraad geweest. Er was maar een partij tegen. Met Cor Kalfsbeek als architect uit Eelde, die tot nu toe alleen maar complimenten voor zijn ontwerp heeft gekregen.Kijk, we wilden ook eerst de reacties uit het dorp weten voordat we de plannen naar buiten zouden brengen. Het moet aansluiten op het plan van Boermarke en Dorpsbelangen van de herinrichting van de brink. Ook hier alleen maar positieve reacties. En wat de klachten dat er parkeerproblemen komen door

het hotel kan ik dit nuanceren. Zeegse telt veel dagtoeristen. Iedereen wil op de brink parkeren, maar dat is niet het publiek van het hotel, zoals wel eens gedacht wordt. Incidenteel, bij lezingen bijvoorbeeld, staan er veel auto’s. Maar in principe heeft het hotel voldoende capaciteit. Over de mindere economie maken we ons geen zorgen. We zijn doelgericht te werk gegaan. We weten wat de klant kan uitgeven. En vanwege de vergrijzing zal de ‘leisuremarkt ‘ (vrije tijdsmarkt) alleen maar toenemen. En er staat een krachtige organisatie als Fletcher achter, die de verhuur van de logdes zal regelen.  Wij ontwikkelen alles achter de schermen. De hoop is dat het park in 2012 klaar zal zijn. Bezwaarschriften kunnen het gemeentebesluit nog vertragen en als de vergunningen rond zijn kan de bouw beginnen. Qua techniek kan dit heel snel. En dat hebben we ook het liefst zodat er zo weinig mogelijk overlast is voor flora en fauna".