ANNEN – De prijzen voor levensmiddelen zijn dit jaar tot ongekende hoogte gestegen. Dat geldt ook voor de torenhoge energielasten waarmee Nederlanders binnenkort worden geconfronteerd. Een zware beproeving voor gebruikers van de Voedselbank, want ook daar zijn de gevolgen zo langzamerhand voelbaar stelt Frits Haan.

De inwoner van Annen is inmiddels jarenlang actief voor de Voedselbank in de gemeente Tynaarlo die op het moment van schrijven 34 gezinnen in de gemeente voorziet van eten en drinken. ‘Het aantal gezinnen dat gebruik maakt van de Voedselbank Tynaarlo is momenteel gelukkig stabiel en we hopen dat het geen stilte voor de storm blijkt. We moeten er in ieder geval voor zorgen dat de mensen niet uit de schuldhulpverlening vallen, want dat is juist de hulp die ze nu het hardst nodig hebben’, aldus Frits Haan.

Gelet op de hoge prijzen voor levensmiddelen en de nieuwe maandtermijnen voor energie verwacht de inwoner van Annen dat de meest kwetsbare groepen na verloop van tijd de hardste klappen kunnen verwachten. ‘De Voedselbank hoopt dat de gemeente mensen in de schuldhulp de komende maanden extra zullen steunen, want bij deze groep mensen staat het water al tot aan de lippen. Mocht het nodig zijn vanuit de bijzondere bijstand, want de periode tot 1 januari 2023 moet eigenlijk worden overbrugd.’ De Nederlandse regering heeft onlangs aangegeven dit jaar nog weinig te kunnen doen voor mensen uit de laagste inkomensgroepen. Haan gaat er vanuit  dat begin volgend jaar direct in het teken van lastenverlichting komt te staan. ‘We rekenen erop dat de koopkrachtsteun van het kabinet als het nu niet mogelijk blijkt in elk geval vanaf januari 2023 verlichting zal brengen. We hopen natuurlijk ook van harte dat mensen gebruik maken van de energietoeslag die ze zelf moeten aanvragen.’

Haan heeft in het verleden wel eens gepleit om kwetsbare groepen in de gemeente Tynaarlo betere kansen te geven, maar kreeg zijn punt niet duidelijk aan de horizon. Zijn pogingen om situaties te verbeteren kregen uiteindelijk dus niet de juiste vorm. Niettemin hoopt de vrijwilliger dat de mensen die het hardst kunnen worden geraakt buiten schot blijven. ‘We hopen dat mensen die al jaren hun best doen om uit de schulden te komen de komende maanden niet stranden vanwege hun energienota. Sommigen kunnen nauwelijks aan al hun verplichtingen voldoen door de huidige hoge prijzen. Ik zou zelf aansturen op een verlenging van de aflossingstermijnen voor schulden. Dat moet toch tot de mogelijkheden behoren? Het zou mooi zijn als de gemeente in een vroeg stadium signaleert dat mensen geldproblemen hebben, of geldproblemen zouden kunnen krijgen. Op deze manier hoeven er geen betalingsachterstanden te ontstaan en als ze er wel zijn, dan hoeven ze niet zorgwekkend hoog op te lopen.’

De Voedselbank van de gemeente Tynaarlo kan niet alle problemen oplossen, maar staat sterk voor de mensen in nood besluit Haan. ‘De laatste maanden van het jaar komen vele vrijwilligers weer in actie om te flyeren in de supermarkten, waardoor de wintervoorraad bij het uitgiftepunt op peil blijft en de gezinnen ook iets extra’s ontvangen tijdens de feestdagen. Donaties kunnen altijd worden overgemaakt naar NL76RABO 0343021242 onder vermelding van ‘Voedselbank Zuidlaren’. Daarvoor zijn we de mensen vanzelfsprekend ontzettend dankbaar!’