REGIO – De ledenraden van Rabobank Noord-Drenthe en Assen-Beilen hebben groen licht gegeven voor de fusie van beide afdelingen. Samen zullen de bankafdelingen verder gaan onder de naam Rabobank Assen en Noord-Drenthe. Directievoorzitter Karel van Vugt en Arie van der Spek willen met deze fusie zich voorbereiden voor de toekomst.

“Onze bank heeft op eigen kracht goed gepresteerd”, vertelt Van Vugt. “Om ook in de toekomst een slagvaardige, gezonde bank te blijven, is het belangrijk dat we ons verder ontwikkelen. De veranderende behoefte van klanten en de toenemende eisen in wet- en regelgeving vragen steeds meer specialistische kennis van onze medewerkers. Om op adequate wijze in die behoeftes te kunnen blijven voorzien en verantwoord om te blijven gaan met de kosten, is het van belang om nu vooruit te denken. Rabobank Assen-Beilen is voor ons een voor de hand liggende keuze. Wij passen goed bij elkaar. Onze werkgebieden vormen samen een veelzijdige regio.”

“Om dezelfde redenen bestaat deze behoefte aan verdere ontwikkeling ook bij Rabobank Assen-Beilen”, stelt Arie van der Spek, directievoorzitter van deze bank. “Rabobank Noord-Drenthe is voor ons een duidelijke voorkeurspartner. Ook vanwege de verbanden die er al zijn. Door de fusie wordt onze slagkracht vergroot. Wij zijn er allen van overtuigd dat als ‘nieuwe’ bank wij zowel de ondernemers, particuliere klanten als verenigingen en stichtingen in de regio nog beter kunnen bedienen.”