In 1965 is de zgn Vries-1 aangelegd. De put werd geboord in 1968 en in gebruik genomen in 1976. Vanaf die tijd komt er in Het Grote Veld aardgas naar de oppervlakte. In 1992 werd op dezelfde locatie put Vries-6 geboord. Beide putten behoren tot het “Vries-veld”, ze produceren samen ca. 400.000m3  hoog calorisch gas per etmaal. Tot eind 1994 zal de productie op dit peil gehandhaafd blijven. Naar verwachting zal in het jaar 2020 de productie langzaam terugzakken naar ongeveer 50.000 m3 per jaar. Dat zal dan ook het einde betekenen van deze locatie.

Bron:  “Commissie Oud Taarlo 1993”