DE GROEVE – De gemeente heeft samen met de drie eerste bewoners van het plan Zuidoevers in de Groeve overeenstemming bereikt over de afhandeling van een geschil waarin ze jarenlang verwikkeld waren. In grote lijnen ontstond dit geschil door de wijziging van het Beeldkwaliteitsplan

in 2012. De drie bewoners hadden hun kavels voor die tijd gekocht. Op basis van dit nieuwe plan zou de woonwijk er op een aantal punten anders uit komen te zien.

Alhoewel de gemeente formeel gezien geen planschadevergoeding hoefde uit te keren aan de bewoners, werd toch gekeken naar een manier om tot elkaar te komen. Hiervoor is onderzoek gedaan door bureau SOAZ naar de invloed van het nieuwe Beeldkwaliteitsplan op de waarde van hun woningen. Op basis van de uitkomsten van dit rapport zijn de partijen in overleg gegaan over een

vrijwillige tegemoetkoming van de gemeente, om hiermee het geschil te

beëindigen. De drie bewoners en de gemeente hebben hiervoor een overeenkomst

getekend. Hierin spreken ze af hun geschil over het Beeldkwaliteitsplan en de

huidige inrichting van het plan te hebben afgesloten en dat er een vrijwillige

tegemoetkoming komt van € 12.000,- per huiseigenaar.